utorok 16. októbra 2018

Stromové netopiere - raniaky

Netopiere si predstavujeme v spojení s tmou, jaskyňami či štôlňami. Vyletujúci netopier z jaskyne je pre väčšinu z nás symbolom opusteného priestoru. No nie všetky netopiere majú radi takéto prostredie. Také raniaky, ucháče, uchane či netopiere riasnaté nájdeme väčšinu roka v stromových dutinách. Tu sa rozmnožujú a neskôr sa ukrývajú, kým nie je príliš chladno.  

Raniak hrdzavý (Nyctalus noctula)

Pristavíme sa pri raniakoch. Na Slovensku žijú tri druhy a všetky sú typické lesné netopiere. To znamená, že do jaskýň spravidla nevletujú. Majú radi dutiny vyššie nad zemou, pričom ich pravidelne striedajú počas roka. Žijú u nás - raniak obrovský (Nyctalus lasiopterus), hrdzavý (N. noctula) a malý (N. leisleri). Sú hmyzožravé, dokonca raniak obrovský loví aj malé spevavce. Je to jediný mäsožravý druh netopiera v Európe.

Najbežnejší z raniakov - raniak hrdzavý - nežije usadlo, ale aby sa rozmnožil väčšina samíc od nás odlieta preč zväčša severo-východným smerom kde porodia mláďatá. Koncom leta sa vracajú zasa naspäť. Podobne migruje aj raniak malý, pri raniakovi obrovskom zatiaľ nemáme dostatok informácií. Je to v podstate najmenej poznaný netopier v Európe.

Raniaky sú typické štíhlymi krídlami, ktoré im umožňujú rýchly let nad korunami stromov. Preto ich môžeme aj ľahšie pozorovať na rozdiel od iných druhov. Zaujímavé je, že raniaky hrdzavé aj malé vydávajú aj pre naše ucho počuteľné zvuky. Týmito tzv. sociálnymi hlasmi sa dorozumievajú medzi sebou. Môžeme ho popísať ako cmuknutie či cvrknutie. Počas jesene nás niekedy prekvapia skupiny raniakov hrdzavých loviacich počas dňa (niekedy aj 50 jedincov naraz) často priamo nad domami v obciach. Súvisí to s migráciou netopierov smerom na juh, keď sa putujúce netopiere zastavia na vhodnom mieste loviť potravu. Je to prírodné divadlo, ktoré sa nám vryje nadlho do pamäte. 

Raniak malý (Nyctalus leisleri)
Raniaky hrdzavé aj malé sa celkom zaujímavo prispôsobili životu v blízkosti človeka. Obývajú napr. škáry v panelových domoch či búdky, ktoré obsadia na jar a potom sa sem vrátia na jeseň. Niekedy tu prežijú aj celú zimu. Môže to byť pre ne aj nebezpečné, ak sa napr. dom zatepluje, tak môže celá kolónia netopierov uviaznuť v uzavretej škáre. Preto je dôležité vopred odborne prehliadnuť dom pred zateplovaním a každou úpravou. 

Doteraz chýba množstvo dôležitých informácií o týchto stromových druhoch, keďže nie je možné ich sčítavať v podzemí na tradičných zimoviskách ostatných druhov netopierov. Stále nám chýba množstvo údajov o tom, kde tieto druhy zimujú, kde sú presne miesta kde samice rodia mláďatá či ako vysoko a ďaleko lietajú za potravou.

piatok 5. októbra 2018

Kuny za rohom

Keď sa povie šelma, predstavíme si zväčša veľké mačkovité šelmy, vlky, medvede. Avšak šelmy sú aj menšie tvory, ktoré nás nemusia ohrozovať. Niektoré žijú pri našom boku bez toho aby sme o nich vedeli. Lákajú ich naše príbytky, záhrady či odpadky. Bežne v záhradách a na okraji sídiel žijú okrem líšok aj lasicovité šelmy. A medzi nimi nájdeme kuny - našich najobratnejších predátorov. Tie sa prezradia častokrát zvyškami potravy na povalách, podkroví či chatách.

Na Slovensku sa stretávame s dvoma druhmi - kunou lesnou (Martes martes) a skalnou (Martes foina). Dosahujú veľkosť domácej mačky, no sú štíhlejšie s pretiahnutým telom. Pohybujú sa skokmi. Rozlišujú sa v tvare podbradníka - svetlej škvrny na hrdle a aj sfarbením srsti. Kuna skalná je zavalitejšia, má svetlejšiu srsť a biela škvrna na hrdle sa rozvetvuje do tvaru vidlice. Rada obýva prostredie v blízkosti ľudských obydlí. Kuna lesná je štíhlejšia, s tmavou srsťou a žltou škvrnou bez vetvenia. Je to  predovšetkým lesný druh, ale tiež neraz navštívi aj záhrady ak sú v blízkosti lesa.

Kuna skalná (vľavo) a kuna lesná (vpravo)

S oboma sa môžeme stretnúť počas túlania sa v prírode. Ich potravu tvoria predovšetkým malé hlodavce, vtáky, vajíčka. Je známe, že dokážu uloviť vevericu počas prenasledovania v korune stromu. Avšak predovšetkým kuny skalné obľubujú aj ovocie a lesné plody. Počas leta a jesene tvoria častokrát hlavnú zložku potravy. Kuny nelovia spôsobom ako mačky - zakrádaním. Korisť prenasledujú na zemi alebo na stromoch dlhými a rýchlymi skokmi pričom prenasledovanie koristi môže trvať aj niekoľko minút. V zime častejšie využívajú ako potravu aj uhynuté živočíchy.  
Stopy a trus kuny

Neobyčajnú obratnosť si všimneme keď prenasledujú korisť v korunách stromov. Ale nielen tam kunám táto vlastnosť pomáha. Využívajú ju napríklad pri plienení vtáčích búdok. Preto hlavne pri väčších búdkach je potrebné aj oplechovať steny, aby sa čo najviac sťažil prístup k vstupnému otvoru. Niekedy navštívia aj jaskyne, kde vedia uloviť netopiere visiace nízko nad zemou alebo na pre ne dostupných miestach.

V prírode majú aj prirodzených nepriateľov - predovšetkým orla a výra skalného. Pomerne často sa objavujú na ich jedálničku. Počas odpočinku sa ukrývajú v dutinách stromov, búdkach, povalách či starých hniezdach.

nedeľa 23. septembra 2018

Koniec leta na krúžku


Ako sa končí leto tak prispôsobujeme témy na krúžku podľa tohto obdobia. Prebrali sme pavúky, mravce či ryby. Pavúky sú symbolom babieho leta, mravce teraz usilovne zberajú zásoby na zimu a ryby sú taktiež aktívne v hľadaní potravy. Jednoducho sú to vhodné témy na diskusiu.  Okrem toho sme sa už tradične venovali aj tvorivej činnosti - maľovaniu ulít. 

Keďže sme mali úžasne krásne počasie, stretnutia sa niesli v znamení hľadaní živočíchov v ich prostredí. Veľkú tému pavúkov sme nezačali s prvou skupinou úspešne - našli sme iba niekoľko malých lovčíkov (druh pavúka pobehujúci po lístí na zemi). Križiaky a iné druhy sa nám vyhýbali, no našli sme aspoň niekoľko modliviek. Až na ďalšom stretnutí sme objavili dvoch križiakov pri cyklistickom chodníku. Mohli sme si pozrieť obaľovanie koristi pavúčim vláknom či ako pavúk reaguje keď ho vyplašíme. Skryje sa. Sobotňajšia skupina bola úspešnejšia, videli sme niekoľko lovčíkov, ktorým sme skontrolovali počet končatín. Ukázali sme si kde majú jedové zuby (chelicery) a hmatadlá. Chytili sme aj malú skákavku, pavúka, ktorý loví skokom rôzny drobný hmyz. Bola veľká iba niekoľko milimetrov. Pošťastila sa aj mladá jašterica obyčajná, ktorú sme si poobzerali z každej strany. Zaujali nás aj mravce, pri ktorých mravenisku sme strávili dlhé minúty. Najprv nás vnímali ako votrelcov, neskôr sa ponorili do zbierania jedla. Nechali sme im kúsky jablka a sledovali ako ho spracujú a odnesú do mraveniska. Spoznali sme robotnice a ich silu pri prenášaní nákladu. Navštívili sme aj okolie rieky Moravy. Tu sme sa zamerali na ryby a ich stavbu tela. Využili sme preparát hlavy sumca na ukážku hlavných zmyslov a toho ako sumec loví potravu. Niekoľko radov drobných zubov si deti mohli ohmatať, zároveň mohli vidieť aj pažerákové zuby, ktoré majú mnohé ryby. 

Mravenisko a život v ňom
Okrem týchto tém sme zavítali aj na ostrov Sihoť, kde nás previedla pani sprievodkyňa a ukázala nám čo na ostrove máme a prečo je pre Bratislavu dôležitý. Tešíme sa na ďalšie dni, máme v zásobe viacero tém a nápadov čo chceme prebrať a kam ísť. Leto sa končí, my však pozeráme dopredu a tešíme sa na jeseň!

utorok 11. septembra 2018

Ako pomôcť dážďovníkom a netopierom

Večernica pestrá obľubuje budovy
Ochrana prírody, podobne ako iné témy, prechádza neustálym vývojom. Tak ako sa menia požiadavky spoločnosti na prostredie, tak sa vynárajú rôzne problémy. Je mnoho príkladov kedy nastáva konflikt spoločnosti so skupinami organizmov napríklad - šelmy a chovatelia oviec, medveď a včelári, kormorány a rybári, lesníci a pralesy... Avšak s čím sa potýkame v mestách najčastejšie je problém zateplovania budov. Chceme zvýšiť komfort v našich obydliach, no zabúdame, že môžeme úplne zničiť domov iných obyvateľov.

V škárach nezateplených predovšetkým vysokých budov si nachádzajú miesto na hniezdenie dážďovníky a netopiere. Určite si mnohí všímajú lietajúce netopiere medzi budovami za súmraku a takisto početné skupiny dážďovníkov. Sú to zaujímaví obyvatelia, títo rýchli letci. Na rozdiel od iných vtákov (holubov, vrabcov) a cicavcov (líšky, mačky, potkany) nevyužívajú odpadky a iné produkty našej činnosti ako potravu. Živia sa hmyzom, často tým drobnejším ako muškami, komármi. Avšak majú radi naše budovy, kde sa môžu ukryť pred nepriateľmi. Spravidla nám neznepríjemňujú život, skôr mu dodávajú pestrosť. Ranný krik dážďovníkov počas leta dodá príjemnú energiu do nového dňa. Ak ich chceme naďalej mať v našej blízkosti, je dobré im trocha pomôcť. Najdôležitejšie je pred plánovaným zateplením urobiť obhliadku miesta. Oslovíme Štátnu ochranu prírody SR alebo Spoločnosť pre ochranu netopierov. Následne postupujeme podľa krokov uvedených na tejto stránke. Aby bolo zabezpečené prežitie počas aj po skončení stavebných prác, na budovu sa najčastejšie umiestňujú a do izolačnej vrstvy zapracujú špeciálne búdky. Vletový otvor je umiestnený na dne búdky v tvare nenápadnej štrbiny. Je to esteticky citlivé riešenie. Takéto búdky majú dlhú životnosť a umožnia prežiť v našej blízkosti mnohým generáciám netopierov a dážďovníkov. 

Mestá síce nie sú porovnateľné biodiverzitou s pralesmi alebo mokraďmi, môžu však byť plné života, čo zvýši kvalitu života aj nám ľuďom. Predovšetkým ak máme radi život v jeho mnohorakej podobe.

štvrtok 6. septembra 2018

Užili sme si s pavúkmi

Naše výtvory
Po letnej prestávke sme sa vrhli do nového školského roka s nevídaným entuziazmom. Teda nielen my - lektori, ale aj deti. Prišli takmer všetci z pôvodných, a tiež niekoľko nových tvárí. Krátke zoznámenie prebehlo rýchlo a hor sa do prírody. 

Tentoraz sme sa utáborili v dendroparku pod lesom. Začali sme s tvorivou časťou krúžku - maľovaním kameňov. Deti mali voľnú ruku vo výbere motívu a farieb. Niektorí sa inšpirovali lienkou či chrobákmi a iní zase vsadili na čistú abstrakciu. Časť krúžkarov, ktorí nemali záujem maľovať alebo už dokončili prácu na ich výtvoroch, sa venovala hľadaniu rôznych tvorov v okolí. 
Svrček poľný

Pokosené lúčne časti vyhnali dnešný cieľ - pavúky do zarastenejších kútov parku. Iba niekoľko starých pavučín prezrádzalo kde mali ešte nedávno svoj domov. Museli sme sa uskromniť s malými behajúcimi pavúkmi - lovčíkmi. Aj tie nám poslúžili ako názorná ukážka. Mohli sme skontrolovať počet nôh, umiestnenie očí či ich správanie. To však nebolo všetko, keď ostatní dokončili svoju tvorbu, porozprávali sme sa o stavbe tela, spôsobe života a rôznych druhoch pavúkov. Kupodivu strach z tejto skupiny živočíchov sa medzi deťmi nenosí. O to lepšie. 

https://lh3.googleusercontent.com/-JGnS7LXVJjc/W5DHxAiAmeI/AAAAAAAAC78/1JwcWyCtqEUDEZA8sVvOJO7jknimtZqsgCL0BGAYYCw/h655/5547789722334042758%253Faccount_id%253D1Našli sme aj minimálne tri modlivky, ktoré sme si dosýta poobzerali. Pošťastil sa chytiť aj svrček poľný, koníky, niekoľko kobyliek zelených, neurčený druh kobylky a napokon aj mladá jašterica. Tá mala samozrejme najväčší úspech. Po chvíli už bola kľudnejšia a mohli sme ju vypustiť pod kríkom. Zaujali nás aj ďalší malí obyvatelia - motýle. Tie sme však nechali na pokoji, sú to krehké tvory a ubližovať nikomu nechceme. Pri kobylkách sme si ukázali ako ich odlíšiť od koníkov. Kobylky majú dlhé tenké tykadlá, naopak tykadlá koníkov sú krátke a hrubšie.

Napokon sa nám čas rýchlo krátil a museli sme sa pomaly vrátiť pred kostol - náš východzí bod. Nadšené deti rozprávajúce zážitky rodičom boli našou najväčšou odmenou.  
V plnom nasadení

pondelok 3. septembra 2018

Záhrada - domov zvierat

V súčasnom období sa objavuje čoraz viac návodov a článkov ako prispôsobiť naše okolie nielen našim potrebám, ale aj iným tvorom. Často v minulosti boli vnímaní ako škodcovia a naši nepriatelia. Záhrada musela byť funkčná, obhospodarovaná s cieľom zabezpečiť produkciu potravín. V niektorých oblastiach je to stále hlavná funkcia záhrad. V okolí miest naopak sú záhrady vnímané predovšetkým ako miesta oddychu a rekreácie. V oboch prípadoch vieme v záhrade poskytnúť domov aj iným organizmom, ktoré nám za odmenu pomôžu alebo nás aspoň nechajú nahliadnuť do ich života.

Ak teda chceme prilákať na záhradu život, sme obmedzení iba našou kreativitou a časom. Medzi jednoduché triky ako vytvoriť domov živočíchom patrí:

1. Jašteričí hrad
http://plazyunas.com/wp-content/uploads/u1.jpg
Múr z kameňov
Zoberieme niekoľko väčších skál a umiestnime ich tak, aby na ne dopadali slnečné lúče, prípadne aby časť dňa boli v tieni. Veľmi dobre jaštericiam poslúži aj múr z tehál - dôležité je zachovanie škár medzi tehlami. V nich sa môžu jašterice aj iné živočíchy ukryť, prípadne prečkať nepriaznivé počasie. Ak je v blízkosti trocha vyššia tráva, môžeme ju ponechať aspoň sčasti - jašterice sa v nej schovajú a budú sa tu cítiť bezpečne. 

2. Mokraď
Existuje viacero spôsobov ako vytvoriť mokraď pre obojživelníky a vodné organizmy. Ak nám nevadí zväčšovanie a zmenšovanie vodnej hladiny, pri dostatočne ílovitej pôde nemusíme použiť fóliu na zadržanie vody. Rozdiel oproti záhradnému jazierku je najmä v tom, že pri tvorbe mokradí sa snažíme dosiahnuť diverzitu biotopov - rozsiahle plytké pobrežné časti, a taktiež hlbšie časti. V plytkých častiach časom začne rásť vegetácia, ktorá vyžaduje periodicky
Už zarastená mokraď
zaplavované prostredie. Táto časť je vyhľadávaná aj vodnými bezstavovcami a obojživelníkmi. Hlbšie časti slúžia ako zimovisko pre organizmy či ako útočisko v čase sucha. Plytké mokrade často vysychajú behom roka, čo nevadí. Ich obyvatelia sú z veľkej časti na vyschnutie prispôsobení a nepriaznivé obdobie prečkajú inde alebo sa ukryjú v bahne. Okrem vodných organizmov je vodná plocha lákadlom pre vtáky a cicavce. Chodia sa sem napiť alebo niektoré lovia v okolí hmyz alebo obojživelníky.

3. Divoký kút
Divoký kút v záhrade
Ak chceme mať kus prírody v záhrade, je dobré jej nechať priestor na realizáciu. Môže to byť iba niekoľko metrov štvorcových, pomôže ponechať napríklad peň zo stromu na zemi alebo starý strom s dutinou. V okolí môžu rásť kry (napr. jarabina, maliny), vysokobylinné trávy. Možností je veľa - môže byť v kombinácii aj s kameňmi, ktoré budú lákať jašterice a ďalší hmyz. Práve tu bude útočisko organizmov keď sa budú chcieť niekde ukryť. 

Viac sa dočítate tu:štvrtok 23. augusta 2018

Basic notes to birdwatching in Slovakia

Flying Mute Swan
When you have decided visiting Slovakia, you should know some rules and basic information. First of all, the landscape is very rich of different habitats - forests, pastures, fields, rocks, karst, wetlands and more. So the diversity of bird communities is also rich of species.

What can offer Slovakia for a birdwatcher? It is famous for forest species like owls (large Ural, Pygmy and Boreal Owl population), woodpeckers (White-backed Woodpecker, Black Woodpecker, Green and Grey Woodpecker, Three-toed Woodpecker). Mountains are dwelled by the population of the Golden Eagle and Peregrine Falcon about high density. In lowlands nest one of the biggest european population of the Imperial Eagle and Saker Falcon. Information about bird species you can find on sites like birdlife.org or Atlas of slovak birds. The distribution of species is of course uneven. Many birdwatchers come to Slovakia only for few days, especially to Bratislava or Košice city. Here we describe interesting places around the Bratislava capital city and information about transport.

Beech forest in Malé Karpaty mountains

The closest good birdwatching point near Bratislava Airport is: Bratislava Airport. It is similar to another airport where green areas attracting raptors. You can observe common buzzards, Imperial Eagles, Saker Falcons. If you visit Bratislava city during the winter, you should check the Danube river - it is not rare to observe some birds of the Genus Gavia, White-tailed Eagle, Pygmy Cormorant or different duck species. Ideal for water birds is the big area - Hrušovská zdrž by Čunovo village. For the large area you will need a monocular. This area is not interesting only for high numbers of ducks and geese. Alluvial forests along the river represents rare habitat protected by NATURA 2000. During the summer or spring we recommend visiting the Nature Reserve Devínska Kobyla. There is a colony of bee-eaters and it is a good watch point for soaring raptors and storks. This hill is also a home for pairs of Eagle Owls. Near to this site is the another area - Devínske alúvium of the Morava river and Devínske jazero area. It is a complex of the alluvial meadows and wetlands. Interesting time for birds is during the spring and autumn migration of waders, raptors and water birds.

White Stork nest

Best for the trip is a bicycle, then you can use many cycle roads in mountains and along the rivers. For the trip planning it is ideal Freemap - online maps with different layers for hiking or biking. Thanks to Locus app it is simple to use Freemap offline. Also it is easy using public transport around the city.

When you are in a new country, you should know rules - where you can go, what is your right. In Slovakia there are five levels of the nature conservation:

1. level - cover the whole country out of protected areas

2. level - cover the Protected Landscape Areas

3. level - cover the area in National Parks

4. and 5. level - cover small protected areas, for example Nature Reserves, Natural Monuments and strictly protected zones in National Parks

Details you find in this DOCUMENT.

Also you have a right moving free in forests (if they are protected by 1st or 2nd level of protection). Be aware, it does not apply in army forests.

We will add information about trips for the nature watching in Slovakia and about the nature conservation. Follow us on the website www.sovule.eu/p/en.html for next info!