piatok 5. apríla 2024

Neposedné mlynárky

 Mlynárky dlhochvosté (Aegithalos caudatus) sú drobné spevavce, ktoré si všimneme najskôr na okraji lesa ako poletujú pomedzi stromy a poskakujú na najtenších konárikoch. V zime nás často na ich prítomnosť upozorní vysoké "si-si-si", ktorým sa dorozumievajú keď skúmajú okolie a hľadajú potravu. Zaujímavé je, že sa môžeme stretnúť s dvoma farebnými variáciami. Územie Slovenska je obývané dvoma geografickými rasami - severoeurópskou a stredoeurópskou. Jedna má hlavu čisto bielu a druhá má na nej dva čierne pásy. 

Mlynárka dlhochvostá, Foto: Caroline Legg

 Mlynárka je stála a verná svojmu hniezdisku po celý rok. Na jar a v lete si ju však niekedy nevšimneme, keďže jej jemný hlas často zaniká v okolitom speve hlasnejších druhov. Obľubuje listnaté lesy a parkovú krajinu. To všetko nachádza popri rieke Morave, kde je častým spoločníkom počas vychádzok. Zaujímavé je aj jej hniezdo, ktoré je v tvare gule s bočným otvorom. Hniezdi 2-krát do roka. Vyletené mláďatá ostávajú spolu celú zimu a až na jar sa pripoja do kŕdlikov dospelých mlynárok. Potravu tvorí drobný hmyz.  

Hniezdo mlynárky dlhochvostej, Foto: Kentish Plumber


pondelok 1. januára 2024

Pestrí návštevníci

 Zima je čas, keď nepreberné množstvo drobných spevavcov navštevuje kŕmitká pri našich domoch. Väčšinou medzi nimi spozorujeme rôzne druhy sýkoriek, vrabce či aj ďatle. Avšak niekedy medzi nimi zazrieme aj rôznofarebných stehlíkov. Všetky spája hrubší zobák a to, že sa živia prevažne semenami.  

Stehlík zelený (zelienka) (Chloris chloris)

Častý návštevník kŕmidiel. V zimnom období sa združuje do menších kŕdľov. Často posedáva na konároch na vrcholcoch stromov. Časť zelienok od nás odlieta a zvyšok ostáva u nás aj cez zimu.  

Stehlík zelený (Autor: Christian Grélard)


 

Stehlík konôpkár (konôpka) (Linaria cannabina)

Aj keď zblízka samček okamžite upúta našu pozornosť, zdiaľky ho veľmi ľahko prehliadneme. V zime sa podobne ako ostatné stehlíky združuje do kŕdlikov a hľadá potravu na otvorených plochách. Potravu zbiera na zemi. Živí sa predovšetkým semenami. 

Stehlík konôpkár (Autor: Gertjan van Noord)

 

Stehlík obyčajný (Carduelis carduelis)

Nezameniteľný spevavec, ktorý upúta "žblnkotavým" hlasom, červenou maskou a žltou páskou cez krídla. Najčastejšie si všimneme zimné kŕdliky ako preletujú medzi kríkmi a vyššími rastlinami. 

Stehlík obyčajný (Autor: Tom Lee)

 

Stehlík čížavý (čížik) (Spinus spinus)

Do nížin zavíta predovšetkým v zimnom období. Často ich zastihneme v porastoch jelší a briez, ktorých semená tvoria základnú zložku ich potravy. Čížiky zimujúce u nás pochádzajú zo severnejších krajín - Škandinávie, Pobaltia a Ruska. 

Stehlík čížavý (Autor: Imran Shah)


sobota 5. augusta 2023

Kto bol Andrej

 Andrej Kovarik bol dobrodruh, cestovateľ, ochranár, ekológ. Predovšetkým to však bol náš priateľ. Zažili sme s ním mnoho zážitkov, debát a smiechu. Patril do našich životov. Teraz nám ostali už len spomienky. Ale aké!

Ak by som Andrejov život k niečomu prirovnal, bola by to jedna veľká dobrodružná jazda človeka, ktorý má veľa priateľov. Aj keď spomienky sú iba výseky z toho čo sme zažili, patria k tomu najcennejšiemu čo máme.  

Andrej oceňoval vzdelávanie detí, keďže sám bol súčasťou Prírodovedného krúžku v Devínskej Novej Vsi, vedeného Michalom Nogom. To čo mu krúžok dal, naplno využil aj neskôr. Aj keď nemal veľa voľného času, zaujímal sa o Sovule a viedol aj výlet na hrad Devín. 

Andrej a Sovule na Devíne

Na týchto stránkach sa dočítate o tom, ako sme Andreja videli my. Jeho priatelia.