O nás

Na našich stránkach nájdete informácie o projekte Sovule. Sme malý tím enviromentalistov so spoločným cieľom zmierňovať vplyv ľudskej činnosti na biodiverzitu. Podstatná časť aktivít je venovaná práci s verejnosťou. Na týchto stránkach chceme informovať o ochrane biodiverzity, prírodovednom klube a podujatiach pre verejnosť. Najlepším vyjadrením užitočnosti tohto projektu budú zapojení ľudia do ochrany životného prostredia. Každý, kto sa pohybuje v lese alebo i v meste, môže pomôcť k naplneniu tohto poslania. Náš tím Sovule sa od roku 2017 začal venovať intenzívnej práci s deťmi prostredníctvom organizovania prírodovedného klubu. Momentálne je to naša ťažisková aktivita, ktorej venujeme väčšinu nášho času. Ak budete mať záujem dozvedieť sa viac, prípadne sa i zapojiť do aktivít, neobávajte sa nás kontaktovať.

V roku 2017 náš prírodovedný klub tvorilo 22 detí.

V roku 2018 sa počet zvýšil na 30 detí, z toho 24 detí klub navštevovalo pravidelne.

Sovule sú projekt, zameraný na ochranu biodiverzity. Základné dlhodobé ciele projektu Sovule:

1. rozvíjať povedomie o ochrane biodiverzity

2. zapájať sa do ochrany a rozvoja životného prostrediaTím Sovule

Mgr. Vladimír Nemček
Zakladateľ projektu Sovule a spoluzakladateľ organizácie Saola - ochrana prírody. Vyštudoval odbor Ochrana a využívanie prírody a krajiny na Univerzite Komenského v Bratislave. Pracoval v mimovládnej organizácii na projektoch ako odborný pracovník. Zaoberá sa ekológiou vtákov a netopierov a vplyvom spoločnosti na biodiverzitu a ekosystémy. Okrem realizácie regionálnych či medzinárodných projektov zameraných na ochranu ohrozených druhov živočíchov sa venuje vzdelávaniu detí v prírodovednom klube Sovule.

Natália Lipová PhD. 
Lektorka prírodovedného klubu Sovule. Vyštudovala odbor Ochrana a využívanie prírody a krajiny na Univerzite Komenského v Bratislave a Ústave krajinnej ekológie SAV. Pracovala ako učiteľka na základnej škole a ako vzdelávacia pracovníčka v bratislavskej zoologickej záhrade. Zaoberá sa primárne environmentálnym vzdelávaním detí, vývojom prírody a históriou Bratislavy.V prípade otázok nás prosím kontaktujte cez Twitter konto @sovule alebo cez Facebook stránku Sovule, kde nájdete email kontakt na náš tím.