O nás

Na našich stránkach nájdete informácie o projekte Sovule. Sme malý tím enviromentalistov so spoločným cieľom predstaviť prírodu a jej diverzitu deťom aj dospelým. Podstatná časť aktivít je venovaná práci s verejnosťou. Na týchto stránkach chceme informovať o ochrane biodiverzity, prírodovednom klube a podujatiach pre verejnosť. Náš tím Sovule sa od roku 2017 začal venovať intenzívnej práci s deťmi prostredníctvom organizovania prírodovedného klubu. Momentálne je to naša ťažisková aktivita, ktorej venujeme väčšinu nášho času. Ak budete mať záujem dozvedieť sa viac, prípadne sa i zapojiť do aktivít, neváhajte a dajte nám vedieť.

V roku 2017 náš prírodovedný klub tvorilo 22 detí.

V roku 2018-2019 sa počet zvýšil na 30 detí, z toho 24 detí klub navštevovalo pravidelne.

V roku 2020 prírodovedný klub navštevovalo 22 detí.

Sovule sú projekt, zameraný na ochranu biodiverzity. Základné dlhodobé ciele projektu Sovule:

1. rozvíjať povedomie o ochrane biodiverzity

2. zapájať sa do ochrany a rozvoja životného prostrediaTím Sovule

 
Mgr. Vladimír Nemček  
 
Zakladateľ projektu Sovule a spoluzakladateľ organizácií Saola - ochrana prírody a REWILD Institute. Vyštudoval odbor Ochrana a využívanie prírody a krajiny na Univerzite Komenského v Bratislave. Neskôr pracoval v mimovládnej organizácii na projektoch ako odborný pracovník. Zaoberá sa ekológiou vtákov a netopierov a vplyvom spoločnosti na biodiverzitu a ekosystémy. Okrem realizácie regionálnych a medzinárodných projektov zameraných na ochranu rôznych druhov živočíchov sa venuje vzdelávaniu detí v prírodovednom klube Sovule.


 
Natália Lipová PhD.  

Lektorka prírodovedného klubu Sovule. Vyštudovala odbor Ochrana a využívanie prírody a krajiny na Univerzite Komenského v Bratislave a Ústave krajinnej ekológie SAV. Pracovala ako učiteľka na základnej škole a ako vzdelávacia pracovníčka v bratislavskej zoologickej záhrade. Zaoberá sa primárne environmentálnym vzdelávaním detí, vývojom prírody a históriou Bratislavy. Momentálne vedie vzdelávacie aktivity v Ekocentre v Devínskej Novej Vsi.

V prípade otázok nás prosím kontaktujte cez Facebook stránku Sovule, kde nájdete email kontakt na náš tím.