pondelok 18. decembra 2017

Akcia murárik a potápače úspešná

Sledujeme kormorány

V nedeľu sa uskutočnila akcia "Za murárikom a potápačmi" v spolupráci prírodovedného krúžku Sovule a organizácie Saola - ochrana prírody. Začali sme o 10:00 pod hradom Devín, pri sútoku Moravy a Dunaja. Spoločne sme pripravili ďalekohľady a náučné materiály pre záujemcov.

Hľadá sa murárik
Celá akcia mala vyvrcholiť nájdením murárika červenokrídleho (Tichodroma muraria) na hradnej skale, kde pravidelne zimuje. Počasie bolo výnimočne ukážkové, slnečné lúče zahriali okolitý vzduch a bezvetrie sa postaralo o príjemný tepelný komfort. Po vysvetlení spôsobu života a popise murárika, sme sa vrhli do hľadania. V našom prípade to znamenalo upretý pohľad účastníkov akcie na skalu. Postupne sme skontrolovali celú skalu, avšak murárika sme neobjavili. Pravdepodobne bol na inej lokalite vzdialenej neďaleko. Stáva sa. Plánovali sme pôvodne zotrvať pri sútoku riek dlhší čas, avšak tentoraz nebol veľký záujem o akciu - iba desať až jedenásť záujemcov si vypočulo výklad a pozorovalo s nami okolie.

Kormorán sa suší
Keďže murárik sa neukázal, sústredili sme sa na pozorovanie iných druhov, predovšetkým niekoľkých kormoránov veľkých (P. carbo) a odpočívajucej volavky striebristej (A. cinerea). V monokulároch sme videli lov rýb aj následné oddychovanie a sušenie sa. Na chvíľu sa ukázali aj dva druhy čajok, kačice divé (A. platyrhynchos), jastrab krahulec (A. nisus), vrany východoeurópske (C. cornix), havrany čierne (C. frugilegus), tesár čierny (D. martius) a niekoľko ďalších druhov. Behom pozorovania nám na okamih nad hlavou preletel aj kontrastne sfarbený káčer potápača veľkého (M. merganser). Nezosadol na vodnú hladinu, ale letel smerom proti prúdu Dunaja. Iba na okamih, ale predsa sme aspoň z polovice splnili cieľ akcie. Na záver sme sa vybrali pozrieť časť Moravy okolo Devína. Tu sme videli iba zopár kačíc divých a preletujúce sýkorky spolu  s brhlíkom (S. europaea). Krátko sa ozvala aj žlna zelená (P. viridis), ako názov napovedá, sfarbením aj spôsobom života netypický ďateľ.

Aj keď účasť nebola vysoká, príjemné počasie a záujem od zúčastnených v nás zanechal príjemný dojem. Určite aj nabudúce pripravíme ďalšiu akciu pre ľudí. 

M. Noga z organizácie Saola ukazuje ako komunikuje murárik
Predstavenie potápača účastníkom

streda 6. decembra 2017

Vychádzka pre verejnosť: Za murárikom a potápačmi

Nastáva zima a s jej príchodom k nám do južnejších častí Slovenska dolietajú aj hostia zo severu a vyšších polôh. V nedeľu 17.12. pozývame záujemcov o sledovanie zimných hostí murárika červenokrídleho (Tichodroma muraria) a potápača veľkého (Mergus merganser) pod hrad Devín. Tu sa stretneme o 10:00 a skúsime nájsť murárika, vzácneho obyvateľa vysokohorských skalných stien. Neskôr sa prejdeme popri Morave až k Devínskej Novej Vsi (za dobrého počasia), aby sme pozorovali potápače veľké, zaujímavý druh kačice, ktoré na rieke lovia potravu. Predstavíme vám ich život a prostredie, ktoré potrebujú, aby prežili. Pozývame malých aj veľkých, za účasť nič neplatíte. Viac informácií nájdete na oznámení.