utorok 7. októbra 2014

Ďalší večer v mestských lesoch

Bod na Kamzíku
V nedeľu 5.10.2014 bola nočným monitoringom skontrolovaná oblasť okolo vrchu Piesky v mestských lesoch nad Račou. Na vopred vytipovanom bode (na mieste kde je možné počuť sovy zo širokého okolia) v rámci štvorca 2x2 km som začal s prípravou na monitoring 20 minút pred západom Slnka. Monitoring prebiehal 30 minút po západe Slnka z jednoho bodu. Asi v intervale 7 minút bol imitovaný teritoriálny hlas sovy lesnej (Strix aluco). Krátko po západe sa z asi 30 m ozval samec sovy a pomalým letom sa presunul k bodu monitorovania. Na ďalšiu krátku provokáciu už nereagoval. Iné jedince sov už neboli zaznamenané, nereagovali ani na imitáciu hlasu. V pondelok 6.10.2014 bola večer skontrolovaná časť štvorca - východná časť vrchu Kamzík. Pre zhoršené podmienky (vietor) a nevyužitia imitácie hlasu bol monitoring ukončený 10 minút pred plánovaným koncom, pričom nebola zaznamenaná žiadna sova. Ďalší monitoring je plánovaný koncom týždňa.