piatok 5. apríla 2024

Neposedné mlynárky

 Mlynárky dlhochvosté (Aegithalos caudatus) sú drobné spevavce, ktoré si všimneme najskôr na okraji lesa ako poletujú pomedzi stromy a poskakujú na najtenších konárikoch. V zime nás často na ich prítomnosť upozorní vysoké "si-si-si", ktorým sa dorozumievajú keď skúmajú okolie a hľadajú potravu. Zaujímavé je, že sa môžeme stretnúť s dvoma farebnými variáciami. Územie Slovenska je obývané dvoma geografickými rasami - severoeurópskou a stredoeurópskou. Jedna má hlavu čisto bielu a druhá má na nej dva čierne pásy. 

Mlynárka dlhochvostá, Foto: Caroline Legg

 Mlynárka je stála a verná svojmu hniezdisku po celý rok. Na jar a v lete si ju však niekedy nevšimneme, keďže jej jemný hlas často zaniká v okolitom speve hlasnejších druhov. Obľubuje listnaté lesy a parkovú krajinu. To všetko nachádza popri rieke Morave, kde je častým spoločníkom počas vychádzok. Zaujímavé je aj jej hniezdo, ktoré je v tvare gule s bočným otvorom. Hniezdi 2-krát do roka. Vyletené mláďatá ostávajú spolu celú zimu a až na jar sa pripoja do kŕdlikov dospelých mlynárok. Potravu tvorí drobný hmyz.  

Hniezdo mlynárky dlhochvostej, Foto: Kentish Plumber