Vzdelávanie

V tejto sekcii nájdete materiály, ktoré môžete voľne používať a šíriť. Budú tu uverejnené články o ochrane biodiverzity a prostredia, rôzne náučné materiály či prezentácie. Materiály sú voľne šíriteľné a stiahnuteľné.

Prírodovedný klub Sovule

V roku 2017 sme založili prírodovedný klub Sovule pre školopovinné deti. Náš tím je tvorený dvoma environmentalistami - Vladimírom Nemčekom a Natáliou Lipovou s bohatými skúsenosťami vo vzdelávaní a odbornej činnosti. Spolu chceme predstaviť deťom svet okolo nás inými očami. V klube sú deti so záujmom o prírodu. My im chceme pomôcť v spoznávaní - či už našimi skúsenosťami alebo technickým vybavením. Zároveň je našou úlohou udržať v nich nadšenie z času stráveného v klube. Ak sa k nám chcete pridať, dajte nám vedieť, radi privítame nových a nadšených ľudí.

Pre školy

Ak máte záujem rozšíriť výučbu žiakov základných škôl a gymnázií o poznanie zložiek prírody, kontaktujte nás. Momentálne ponúkame prednášky o netopieroch, vtákoch, dinosauroch a mimikry. Ponuku budeme ďalej rozširovať, oceníme aj nápady priamo od škôl. 

Akcie pre verejnosť

Počas roka pravidelne organizujeme akcie pre verejnosť - obzvlášť cieľené na rodiny s deťmi, ale vítame každého záujemcu o prírodu. V prípade záujmu, sledujte našu stránku a tiež Facebook stránku Sovule. Zameriavame sa na sezónne zaujímavosti ako tok sov, migráciu netopierov a iné. Spolupracujeme s občianskym združením Saola - ochrana prírody, vďaka čomu vieme prepojiť naše aktivity s praktickou pomocou prírode.

Materiály 

Nižšie nájdete výber príspevkov a prezentácie cielené na žiakov základných a stredných škôl, na rozšírenie hodín biológie či environmentálnej výchovy a krúžkov. V prípade záujmu o odborný výklad nás môžete kontaktovať prostredníctvom Twitter konta alebo Facebook stránky.


O sovách


PDF prezentácia - sovy_pre skoly

Prečo chrániť sovy? Niekoľko slov aký majú sovy význam pre spoločnosť.

Ako chránime sovy? Dozviete sa čo pomáha prežitiu sov a ako môžeme pomôcť. 

Informácie o sovách. Tu nájdete základné informácie o prispôsobení sov k nočnému životu a prežitiu v prostredí.

O spolužití človeka a sov ponúkame krátky súhrn.

Ako spoznáme samca a samicu sovy lesnej? Dozviete sa ako našu najbežnejšiu sovu spoznať počas noci. 

Hľadáme sovy. Návod ako začať s pozorovaním a poznávaním sov.  

Vďaka sovám sa vieme vrátiť do minulosti. Jaskyňa Červenica je obývaná sovami už dlhé veky. 

Mláďatá rôznych druhov sov vieme rozlíšiť podľa ich hlasu. Zistite ktoré mláďatá vám šantia na záhrade či v lese. 

Ktorá sova pípa? Tajuplný výrik lesný je takmer neviditeľný. 

Húkajú aj kŕkajú. Hlasy sov sú rozmanité naprieč krajinami.


O vtákoch

Nenápadné vtáky - bahniaky. Malé mokrade aj brehy riek sú ich domovom.

Ako bezpečne prikrmovať vtáky. Zásady správneho prikrmovania. 

Nie je sýkorka ako sýkorka - Kto všetko zavíta na kŕmidlá?

Skorý posol jari - Cíbik chochlatý. 

Včelár lesný - nepoznaný lovec ôs. Zaujímavé informácie zo života včelára pretkané zážitkom z ich sledovania.

Speváci čo cvrlikajú - Nepoznané svrčiaky s úžasnými hlasmi.

Pestrí návštevníci - Stehlíky upútajú farbami aj hlasmi v našich záhradách.  

Najdlhšie chvosty majú mlynárky. Čo o nich vieme.O cicavcoch

Sú hlodavce škodlivé pre prírodu? V krátkom článku si vysvetlíme ako to v prírode je zabezpečené, a aká je úloha hlodavcov.

Prečo má ten netopier nos v tvare podkovy? V článku sa dozviete aj o tvare krídel a uší netopierov.

Najobratnejší lezci sú kuny. Zistite kde žijú a čím sa živia.

Netopiere nenájdeme iba v podzemí. Spoznajte stromové netopiere.


Netopiere lovia hmyz rôznymi spôsobmi. Ucháče využívajú svoje uši a široké krídla pri love nelietajúcej koristi.O obojživelníkoch

Aj žaby migrujú. Na jar sa začína pochod ropúch.


O rybách

Poznáte sladkovodnú tresku? Mieň je otužilec medzi rybami.


Ochrana biodiverzity

Prečo by sme mali chrániť biodiverzitu? Existuje niekoľko základných dôvodov na ochranu každého jedného druhu organizmu. 

Sú mokrade iba kaluže vody alebo sú plné života? Zistíte, že mokrade obohacujú krajinu a prinášajú do nej život.

Poznáte aj iné opeľovače ako včely? Zoznámte sa - čmeľ.

Aj podzemné priestory vytvorené človekom prospievajú biodiverzite. Čo žije v štôlňach?

Jednoduchým spôsobom zabezpečíme pasce v našom okolí. Zistíte prečo sú nádrže s vodou nebezpečné a ako zamedziť úmrtiu živočíchov okolo nás.

Záchrana hniezd vtákov hniezdiacich na zemi. Ako postupovať pri ochrane hniezd na poliach.

Vybudujme v záhrade miesto pre živočíchy. Prilákajte pestré formy života do vašej záhrady.

Ideme zateplovať. Pomôžeme aj netopierom a dážďovníkom.

Je lepšie rieku nespútať. Aby bola rieka domovom pre mnoho organizmov, ponechajme ju bez zásahov.

Aké typy lesov sú na Slovensku? Spoznajte rozdiel medzi dubovým a bukovým lesom.

Hrab je bežný, ale prehliadaný druh stromu. V minulosti to bolo inak.

Les môže byť obhospodarovaný rôznym spôsobom. Spoznajte ako sa líšilo využívanie lesov v minulosti a súčasnosti. 

Čo sa udeje v prírode počas roka sa dozviete v našom kalendári. Dozviete sa kedy k nám priletia vtáky z južných krajín či kedy sa rodia mláďatá.

V pralese je život rôznorodý. Nazrite do zákutia pralesa v Alpách a dozviete sa čo je pre prales typické.

Mŕtve drevo je kľúčovým prvkom lesa. Je domovom pre nespočetne veľa organizmov a môže byť kľúčovým pri zadržiavaní vody v krajine.