Vzdelávanie

V tejto sekcii nájdete materiály, ktoré môžete voľne používať a šíriť. Budú tu uverejnené články o ochrane biodiverzity a prostredia, rôzne náučné materiály či prezentácie. Materiály sú voľne šíriteľné a stiahnuteľné.

Prírodovedný klub Sovule

V roku 2017 sme založili prírodovedný klub Sovule pre školopovinné deti. Náš tím je tvorený dvoma environmentalistami - Vladimírom Nemčekom a Natáliou Lipovou s bohatými skúsenosťami vo vzdelávaní a odbornej činnosti. Spolu chceme predstaviť deťom svet okolo nás inými očami. V klube sú deti so záujmom o prírodu. My im chceme pomôcť v spoznávaní - či už našimi skúsenosťami alebo technickým vybavením. Zároveň je našou úlohou udržať v nich nadšenie z času stráveného v klube. Ak sa k nám chcete pridať, dajte nám vedieť, radi privítame nových a nadšených ľudí.

Pre školy

Ak máte záujem rozšíriť výučbu žiakov základných škôl a gymnázií o poznanie zložiek prírody, kontaktujte nás. Momentálne ponúkame prednášky o netopieroch, vtákoch, dinosauroch a mimikry. Ponuku budeme ďalej rozširovať, oceníme aj nápady priamo od škôl. 

Akcie pre verejnosť

Počas roka pravidelne organizujeme akcie pre verejnosť - obzvlášť cieľené na rodiny s deťmi, ale vítame každého záujemcu o prírodu. V prípade záujmu, sledujte našu stránku a tiež Facebook stránku Sovule. Zameriavame sa na sezónne zaujímavosti ako tok sov, migráciu netopierov a iné. Spolupracujeme s občianskym združením Saola - ochrana prírody, vďaka čomu vieme prepojiť naše aktivity s praktickou pomocou prírode.

Materiály 

Nižšie nájdete výber príspevkov a prezentácie cielené na žiakov základných a stredných škôl, na rozšírenie hodín biológie či environmentálnej výchovy a krúžkov. V prípade záujmu o odborný výklad nás môžete kontaktovať prostredníctvom Twitter konta alebo Facebook stránky.


O sovách


PDF prezentácia - sovy_pre skoly

Prečo chrániť sovy? Niekoľko slov aký majú sovy význam pre spoločnosť.

Ako chránime sovy? Dozviete sa čo pomáha prežitiu sov a ako môžeme pomôcť. 

Informácie o sovách. Tu nájdete základné informácie o prispôsobení sov k nočnému životu a prežitiu v prostredí.

O spolužití človeka a sov ponúkame krátky súhrn.

Ako spoznáme samca a samicu sovy lesnej? Dozviete sa ako našu najbežnejšiu sovu spoznať počas noci. 

Hľadáme sovy. Návod ako začať s pozorovaním a poznávaním sov.  

Vďaka sovám sa vieme vrátiť do minulosti. Jaskyňa Červenica je obývaná sovami už dlhé veky.


O vtákoch

Nenápadné vtáky - bahniaky. Malé mokrade aj brehy riek sú ich domovom.

Ako bezpečne prikrmovať vtáky. Zásady správneho prikrmovania.


O cicavcoch

Sú hlodavce škodlivé pre prírodu? V krátkom článku si vysvetlíme ako to v prírode je zabezpečené, a aká je úloha hlodavcov.

Prečo má ten netopier nos v tvare podkovy? V článku sa dozviete aj o tvare krídel a uší netopierov.

Najobratnejší lezci sú kuny. Zistite kde žijú a čím sa živia.

Netopiere nenájdeme iba v podzemí. Spoznajte stromové netopiere.


Netopiere lovia hmyz rôznymi spôsobmi. Ucháče využívajú svoje uši a široké krídla pri love nelietajúcej koristi.


O obojživelníkoch

Aj žaby migrujú. Na jar sa začína pochod ropúch.


O rybách

Poznáte sladkovodnú tresku? Mieň je otužilec medzi rybami.


Ochrana biodiverzity

Sú mokrade iba kaluže vody alebo sú plné života? Zistíte, že mokrade obohacujú krajinu a prinášajú do nej život.

Poznáte aj iné opeľovače ako včely? Zoznámte sa - čmeľ.

Aj podzemné priestory vytvorené človekom prospievajú biodiverzite. Čo žije v štôlňach?

Jednoduchým spôsobom zabezpečíme pasce v našom okolí. Zistíte prečo sú nádrže s vodou nebezpečné a ako zamedziť úmrtiu živočíchov okolo nás.

Záchrana hniezd vtákov hniezdiacich na zemi. Ako postupovať pri ochrane hniezd na poliach.

Vybudujme v záhrade miesto pre živočíchy. Prilákajte pestré formy života do vašej záhrady.

Ideme zateplovať. Pomôžeme aj netopierom a dážďovníkom.

Je lepšie rieku nespútať. Aby bola rieka domovom pre mnoho organizmov, ponechajme ju bez zásahov.

Aké typy lesov sú na Slovensku? Spoznajte rozdiel medzi dubovým a bukovým lesom.

Hrab je bežný, ale prehliadaný druh stromu. V minulosti to bolo inak.

Les môže byť obhospodarovaný rôznym spôsobom. Spoznajte ako sa líšilo využívanie lesov v minulosti a súčasnosti. 

Čo sa udeje v prírode počas roka sa dozviete v našom kalendári. Dozviete sa kedy k nám priletia vtáky z južných krajín či kedy sa rodia mláďatá.

V pralese je život rôznorodý. Nazrite do zákutia pralesa v Alpách a dozviete sa čo je pre prales typické.