pondelok 7. novembra 2016

Sovy v tradíciách a kultúre

Začiatkom novembra prišla nová výzva ako prispieť k analýze poznatkov o sovách. Tentoraz je to o celosvetovom projekte - Owls in Myth and Culture koordinovanom komunitou The Global Owl Project. Bol som oslovený so žiadosťou o pomoc, prostredníctvom dotazníkov získať názory ľudí zo Slovenska o sovách a ich predstavách o nich. Výsledkom tohto projektu bude analýza v odbornom časopise Journal of Ethnobiology. Čím sa zapojí viac ľudí, tým budú výsledky prínosnejšie. A ako to pomôže? Na základe získaných odpovedí budeme vedieť porovnať aké sú vedomosti a predstavy o sovách v rôznych kultúrach, čo sa bude dať využiť pri pri lepšom koordinovaní ich ochrany a predovšetkým pri vykonávaní osvety. 
 
Natomto odkaze nájdete google formulár na vyplnenie.