Sovy

Sovy boli kľúčovou témou stojacou za projektom Sovule. Postupne sa stali jednou z viacerých oblastí záujmu zakladateľov. Poznatky o nich nájdete na tejto stránke, kde sme tematicky zoradili informácie a články publikované na tomto webe. 

Druhy sov

Ochrana

Výskum a monitoring

Sovy v Chránených vtáčích územiach

Sovy v Územiach európskeho významu