sobota 27. septembra 2014

Monitoring sov v lesoch pri Bratislave pokračuje

Výhľad na Malú Baňu - miesto detekcie 3 sov lesných (Strix aluco)
Od septembra znova pokračuje monitoring sov v lesoch v Malých Karpatoch pri Bratislave. Počas súmraku okrem krásnej scenérie lesov a kopcov boli zaznamenané prvé sovy lesné (Strix aluco) nad Račou (konkrétne oblasť Knižkovej doliny a vrchu Malá Baňa). V tejto časti sa ozývali tri jedince počas súmraku typickým kuvikaním a kvílením - predstavujúcim agresívne teritoriálne správanie. Dobrý čas je počkať na mieste s rozhľadom do širokého okolia asi 30 min po západe slnka. V tomto období vykazujú sovy často spontánnu hlasovú aktivitu. Miesto by nemalo byť v blízkosti vodného toku, keďže šum tečúcej vody znižuje schopnosť zachytenia ozývania sa sov. Tiché večery bez vetra a dažďa predstavujú ideálne podmienky na sledovanie teritoriálneho správania sov. Okrem lesov sú zaujímavé i parky a cintoríny, kde okrem sovy lesnej môžeme pozorovať i zimujúce myšiarky ušaté (Asio otus). V priebehu októbra je cieľom zmonitorovať ďalšie štvorce v mestských lesoch v Malých Karpatoch. A následne tiež pomocou akustického monitoringu oblasti v okolí Svätého Jura a Limbachu.