štvrtok 18. decembra 2014

Kuvik obyčajný (Athene noctua)

Popis
Malá sova, krídla na konci špicaté. Hlava je menšia.Oči sú svetlé. Údery krídel počas letu sú rýchle, na dlhšie vzdialenosti lieta vo vlnovkách (ako ďatle). Sfarbenie tela je hnedo biele. Perie na chrbtovej strane je hnedé s roztrúseným bielym perím. Spodná strana je svetlejšia. Chvost je krátky. Dĺžka tela je približne 25 cm. Hlas je možné vypočuť tu. Ozýva sa v okolí hniezdiska, neskúsený pozorovatelia si najmä v lese môžu jeho hlas zameniť za agresívny hlas sovy lesnej.Rozšírenie
Vyskytuje sa v Európe, Ázii a severnej časti Afriky. Obýva najmä staré usadlosti, poľnohospodárske družstvá, stodoly, kostoly a staré stavby s dostatkom možností na úkryt. Tiež obsadzuje najmä mimo Slovenska záhrady či sady so starými bútľavými stromami či bútľavé vŕby.


Rozšírenie na Slovensku
Vyžaduje otvorenú krajinu pre lov potravy a staré budovy či bútľavé stromy na hniezdenie. V minulosti boli pre neho dôležité riedke porasty vŕb s lúkami a ruderálnou vegetáciou. Rozšírený je v nížinách a pahorkatinách na južnom a východnom Slovensku. Najčastejšie sa vyskytuje v areáloch poľnohospodárskych družstiev. Stav populácie na Slovensku sa odhaduje na 800-1000 párov.

Rozmnožovanie
V teritóriu kde hniezdi sa zdržuje celý rok. Nemigruje. Tok prebieha od konca febrára do apríla za častých hlasových prejavov a je závislý na klimatických podmienkach. K hniezdeniu používa dutiny v starých stromoch, najmä vŕb, otvory pod strechami, holubníky, kostoly, búdky a pod. Vajcia znáša od konca marca do polovice mája. Počet vajec v znáške sa pohybuje od 3 - 6 ks. Tvar vajec je guľatý, príp. mierne oválny. Vajcia sú čisto biele, slabo lesklé, spravidla znečistené od vývržkov a zbytkov potravy. Sú znášané najčastejšie v dvojdňových intervaloch. Na násade sedí iba samica, sedieť začína od predposledného alebo posledného vajca. Doba sedenia na vajciach je 24 - 25 dní. Mláďatá hniezdnu dutinu opúšťajú vo veku asi 30 - 35 dní. Po opustení dutiny sa zdržujú v okolí hniezda, kde sú dokrmované rodičmi. Pohlavne dospievajú ešte pred dosiahnutím prvého roku života.

Potrava
Potravu tvoria najmä hmyz a hlodavce. Loví ich spravidla z pozorovateľne (vyvýšeného miesta) odkiaľ na korisť rýchlo zaútočí.

Ochrana druhu
V oblastiach s vhodnými podmienkami nie je vzácny. Ohrozuje ho intenzívne poľnohospodárstvo - pestovanie monokultúr, používanie pesticídov, ničenie pasienkov a trvalých trávnych porastov. Okrem straty vhodných potravných biotopov je ohrozený kolíziami s autami a stratou vhodných hniezdnych možností. Predovšetkým zánik starých budov a starých stromov pozdĺž vodných tokov obmedzujú prežitie tohto druhu na Slovensku (spolu so stratou potravných biotopov).

Záhrady pre sovy

Záhrady predstavujú často vhodné prostredie pre odpočinok a hniezdenie sov. Keďže záhrady majú rôzny účel - úžitkový alebo rekreačný, nie každá je vhodná pre sovy. V nasledujúcom texte spomeniem niekoľko opatrení, čo sa dá urobiť v záhrade aby bola bezpečnejšia a spĺňala nároky nielen sov. Pre zvýšenie atraktivity záhrady pre sovy a tiež ostatné vtáky sa odporúča:

Pravidelne kosený svah hrádze (útočište hmyzu a hlodavcov)

1. ponechať staré stromy, ideálne s dutinami v záhrade (v prípade úžitkových záhrad to niekedy nie je možné, avšak ak nám nejde iba o produkciu stromov, tak starý strom je cennejší pre hmyz a vtáky ako mladý strom (ponúka dutiny a odumreté drevo pre život a rozmnožovanie vtákov a hmyzu)

2. v odlahlejších častiach je dobré ponechať alebo vysadiť kry, ktoré tvoria úkryt pre spevavce a hlodavce a zároveň sa tu môžu rozmnožovať

3. medzi stromami ponechávať prirodzenú vegetáciu - túto časť neorať ani neryľovať - slúži ako refúgium pre opätovnú kolonizáciu ostatných častí záhrady hlodavcami a hmyzom

4. používať málo insekticídov a rodenticídov - predovšetkým na miestach kde to nepotrebujeme, ako je oblasť medzi a pod ovocnými stromami

5. záhradu večer neosvetlujeme - sovy nepotrebujú na lov umelé osvetlenie, a zároveň šetríme energiu 

6. sovy nemajú radi rušenie a najmä počas lovu potrebujú tiché prostredie, aby boli úspešné. Preto je dobré minimalizovať hluk vo večerných hodinách v častiach záhrady, ktoré sú potenciálnym loviskom pre sovy.

Tieto zásady je možné uplatniť v takmer každej záhrade. V prípade, že záhrada obsahuje jazierko, je dobré upraviť svahy či kamene tak aby mali vtáky prístup priamo k vodnej hladine.

Okrem skvalitnenia záhrady je dobré minimalizovať nebezpečenstvá v nej. V prípade, že na záhrade používame na zachytávanie dažďovej vody sudy, je dobré ich na noc a po naplnení zakrývať. Prípadne ich opatriť napr. "schodmi" ktoré sa zavesia na hranu sudu, aby sa sova alebo iný vták či hmyz mohol dostať zo suda. V prípade, že máme v blízkosti záhrady alebo dákeho vhodného lovného biotopu umiestnený dom alebo inú stavbu s veľkými presklenými plochami, tieto plochy sa snažíme zviditeľniť. Tieto plochy sú pre vtáky menej nebezpečné ak sú pre ne viditeľné alebo ich nelákajú na prelet. Preto je dobré na ne umiestniť rôzne nálepky s rôznym tvarom, ide o to aby tieto plochy nenechávali veľa voľného priestoru na prelet. Podrobný popis riešení pre rôzne situácie nájdete tu.