štvrtok 23. augusta 2018

Basic notes to birdwatching in Slovakia

Flying Mute Swan
When you have decided to visit Slovakia, you should know some rules and basic information. First of all, the landscape is very rich in different habitats - forests, pastures, fields, rocks, karst, wetlands and more. So the diversity of bird communities is also rich in species.

What can offer Slovakia for a birdwatcher? It is famous for forest species like owls (large Ural, Pygmy and Boreal Owl population), woodpeckers (White-backed Woodpecker, Black Woodpecker, Green and Grey Woodpecker, Three-toed Woodpecker). Mountains are dwelled by the population of the Golden Eagle and Peregrine Falcon about high density. In lowlands nest one of the biggest european population of the Imperial Eagle and Saker Falcon. Information about bird species you can find on sites like birdlife.org or Atlas of slovak birds. The distribution of species is of course uneven. Many birdwatchers come to Slovakia only for a few days, especially to Bratislava or Košice city. Here we describe interesting places around the Bratislava capital city and information about transport.

Beech forest in Malé Karpaty mountains

The closest good birdwatching point near Bratislava Airport is Bratislava Airport. It is similar to another airport where green areas attracting raptors. You can observe common buzzards, Imperial Eagles, Saker Falcons. If you visit Bratislava city during the winter, you should check the Danube river - it is not rare to observe some birds of the Genus Gavia, White-tailed Eagle, Pygmy Cormorant or different duck species. Ideal for waterbirds is the big area - Hrušovská zdrž by Čunovo village. For the large area you will need a monocular. This area is not interesting only for high numbers of ducks and geese. Alluvial forests along the river represent rare habitat protected by NATURA 2000. During the summer or spring, we recommend visiting the Nature Reserve Devínska Kobyla. There is a colony of bee-eaters and it is a good watchpoint for soaring raptors and storks. This hill is also a home for pairs of Eagle Owls. Near to this site is another area - Devínske alúvium of the Morava river and Devínske jazero area. It is a complex of the alluvial meadows and wetlands. Interesting time for birds is during the spring and autumn migration of waders, raptors and water birds.

White Stork nest

Best for the trip is a bicycle, then you can use many cycle roads in mountains and along the rivers. For the trip planning it is ideal Freemap - online maps with different layers for hiking or biking. Thanks to Locus app it is simple to use Freemap offline. Also it is easy using public transport around the city.

When you are in a new country, you should know rules - where you can go, what is your right. In Slovakia there are five levels of the nature conservation:

1. level - cover the whole country out of protected areas

2. level - cover the Protected Landscape Areas

3. level - cover the area in National Parks

4. and 5. level - cover small protected areas, for example, Nature Reserves, Natural Monuments and strictly protected zones in National Parks

Details you find in this DOCUMENT.

Also, you have a right moving free in forests (if they are protected by 1st or 2nd level of protection). Be aware, it does not apply in army forests.

We will add information about trips for nature watching in Slovakia and about nature conservation. Follow us on the website www.sovule.eu/p/en.html for next info!
 

utorok 21. augusta 2018

Prírodovedný krúžok - začíname ďalšiu sezónu

Tak sme tu znova pripravení na nové aktivity a nové výzvy. Od 5. septembra 2018 pokračujeme v načatej práci s prírodovedným krúžkom SOVULE pre deti vo veku 6 až 14 rokov v okolí Devínskej Novej Vsi. Budeme sa stretávať pred kostolom v Devínskej Novej Vsi každú stredu o 16:00 a v sobotu o 10:00. Strávime spolu dve hodiny, pričom celý čas budeme vonku.

Je tu aj jedna zmena - stredajšie krúžky budú trvať do konca októbra (slnko bude zapadať skôr), sobotňajšie potrvajú do konca novembra.

Cieľom krúžkových aktivít bude upevňovanie pozitívneho vzťahu detí ku všetkým druhom rastlín a živočíchov, ako aj rozvíjanie tvorivosti a citlivého prístupu k prírode. Zábavnou formou naučíme deti pozorovať a objavovať zaujímavosti prírody. Okrem toho sa naučíme uzly, čítať mapy, postaviť jednoduchý prístrešok a iné dôležité činnosti. Máme k dispozícii ďalekohľady, lupy, mapy aj detektory na netopiere. Ak máte záujem o krúžok, napíšte nám na adresu sovulekruzok@gmail.com alebo nazrite sem. Poplatok za krúžok je 28€ za 4 stretnutia, resp. 48€ za 8 stretnutí. Súrodenci majú zľavu - 48€ za 4 stretnutia, resp. 80€ za 8 stretnutí. 


štvrtok 16. augusta 2018

Ako zachrániť hniezdo kaní?

Hniezdo kaní popolavých
Leto je obdobie keď pre ornitológov a pozorovateľov vtáctva nastáva čas sledovania vyvádzania mláďat. Avšak niekedy pribudnú aj starosti. Nie všetky vtáky hniezdia na stromoch, niektoré druhy hniezdia na zemi. A v tom najhoršom prípade aj na poliach. Prečo je to najhorší prípad? Lebo potom sú mláďatá ohrozené pri žatve kombajnami, ktoré doslova zdemolujú hniezdo a všetko čo nemôže uletieť. Asi sa väčšina bežných ľudí nikdy nestretne s hniezdom napríklad kaní popolavých alebo močiarnych. Ak ste, ale psíčkar či poľnohospodár, tak možno vám nasledujúce informácie pomôžu.

V prvom rade si predstavíme najohrozenejšie druhy, ktorých mláďatá v čase žatvy väčšinou ešte nie sú schopné dobre lietať. Z dravcov sú to kaňa močiarna (Circus aeruginosus) a kaňa popolavá (Circus pygargus). Oba druhy pôvodne obývajú podmočené lúky, mokrade, trsťové porasty, vysokobylinné nevyužívané otvorené plochy. Prispôsobili sa aj intenzívne využívanej poľnohospodárskej krajine, kde hniezdia aj na poliach predovšetkým v obilí a repke. Okrem nich sú ohrozené kosením lúk tiež napr. chrapkáč poľný (Crex crex) či cíbik chochlatý (Vanellus vanellus). Žatva či kosenie lúk čoraz častejšie nastáva skôr vplyvom zmeny podnebia, čo ešte viac ohrozuje hniezdenie. Najneskôr zvyčajne vyvádzajú mláďatá dravce, takže stačí, aby trocha neskôr nakládli vajíčka a dôsledkom toho môže byť  neúspešné hniezdenie. Pri zničení iba niekoľkých hniezd by to nebol veľký problém pre populáciu minimalizovať tieto straty. Lenže počet párov napríklad kaní na Slovensku je veľmi nízky (do 10). V tomto prípade každé zničené hniezdo priamo ohrozuje zachovanie druhu na našom území. Kane sú tým pádom úplne odkázané na pomoc človeka ak hniezdia v poľnohospodárskej krajine, kde sa nemajú kde schovať pred neustále výkonnejšími a rýchlejšími kombajnami. V súčasnosti sa ochrane na zemi hniezdiacich vtákov venuje iba niekoľko odborníkov, ktorých úspech je závislý od ďalších ľudí - od miestnych obyvateľov, ktorí im ohlásia hniezdo až po poľnohospodárov, ktorí oddialia či obkosia dohľadané hniezdo. 

Našli sme hniezdo, čo ďalej?
Oplôtok
Keď už nájdete hniezdo na lúke či poli, dobré je v prvom rade odfotiť ho a poslať o ňom informáciu spolu s polohou nálezu, type plodiny na poli, názve najbližšej obce na Štátnu ochranu prírody SR, do mimovládnej organizácie Saola - ochrana prírody alebo na Ochranu dravcov na Slovensku. Ak vidíte, že kosenie už prebieha, je dobré viditeľne označiť miesto hniezda - napr. palicou vysokou asi dva metre - a osloviť priamo poľnohospodára (vodiča kombajnu), aby obkosil hniezdo (už vyznačené). Veľmi dobrou pomôcok je zhotovenie oplôtku o rozmeroch napr. 2x2 metre. Ten zabráni rozlezeniu mláďat do okolia, čo je žiaduce pri práci na poli. Potom sa pokosí všetko až na dohodnutú plochu. Je dobré nechať nepokosenú väčšiu časť, aby sme nezjednodušili napr. líškam nájdenie mláďat.

pondelok 6. augusta 2018

Líšky smetiarky

Jazierko
Čoraz častejšie sa stretávame v médiách so správami o zvieratách pohybujúcich sa v mestách a priživujúcich sa na odpadkoch. Či už ide o medvede, diviaky alebo líšky. Počúvame o nich v správach alebo v časopisoch, ako sa pohybujú na okraji miest a predstavujú potenciálne nebezpečenstvo. Náš dnešný príbeh sa však odohral v oveľa uvoľnenejšej atmosfére Bratislavského lesoparku, kde sme sa stretli s tunajšími obyvateľmi - mladými líškami.  

Ako to už býva v týchto letných dňoch, rozhodli sme sa znovu ísť večer na odchyt netopierov. Chceli sme zistiť aké druhy žijú a rozmnožujú sa v lesoparku pri Bratislave. Je to pre nás nové územie, preto sa tešíme celý deň. Výhoda je, že nebudeme dlho cestovať, čo poteší predovšetkým vstávajúcich skoro ráno. Ako zvyčajne stretávame sa v Devínskej Novej Vsi, kde má základňu  Saola i Sovule. Berieme siete, niečo proti komárom, detektory i nové fotopasce. A hor sa za oddychom pri vodnej ploche v údolí Vydrice. Po krátkom čase prichádzame na miesto. Na pohľad je to príjemné miesto s atmosférou. Vítame altánok - na turistickú večeru ako stvorený. Dokonca je tu aj veľký smetný kôš, ktorý ako sa neskôr dozvieme bude stredobodom tunajšieho večerného predstavenia. Svetla postupom času začne ubúdať a my staviame siete. Ide to pomaly, potrebujeme kamene na upevnenie a tých tu veľa nie je. No medzitým zrazu vidíme, že pri smetnom koši sa pohybuje niečo ako menší pes. Majiteľ však neprichádza. Zbystríme pozornosť a začne nám byť jasné, že to niečo je líška, ktorá sa opatrne obšmieta v okolí. Najprv ju iba pozorujeme a snažíme sa odfotiť zo vzdialenosti viac ako 15 metrov, no o chvíľu zistíme, že sa nás nebojí. Prídeme k nej na menej ako päť metrov a fotíme. Stále nám nedochádza, že tu nie je iba tak. Má niečo za ľubom - to zisťujeme keď sa vzdialime. Ovoniava okolie koša, čo nám nedá a ideme sa pozrieť, čo ju tak vábi. Na dne koša leží veľký kus ugrilovanej klobásy. Hneď je všetko jasné. Keď poodídeme pár metrov, líška napokon rýchlo vhupne do koša, trčí jej len koniec chvosta z neho. Zrazu vyskočí aj s klobásou a odbehne do lesa. Ešte vidíme ako si na nej pochutnáva. Chvíľu je pokoj, behom súmraku ju však znova zbadáme ako sa obšmieta okolo nás. Netopiere sa veľmi nechytajú, tak sa venujeme pozorovaniu líšky. No čo to, vo svetle baterky vidíme napokon dva páry očí. Ďalšia mladá líška. Počas večera sa uistíme, že ich nezaujíma iba tento jeden smetiak, ale pozrú aj vedľajší. Napokon končíme s odchytom, pár netopierov sa chytilo, ale na tento večer tu nezabudneme vďaka líškam.

Zvedavá líška

Síce v iných krajinách bežne obývajú mestá, kde sa živia najmä odpadkami, no my sme líšky takto videli prvý krát ako cielene hľadajú odpadky. Keďže počas letných nocí a popoludní je lesopark plný opekania chtivých ľudí, tak to líšky patrične využívajú. Predsalen taká mastná klobása či špekačka je isto výživnejšia ako niekoľko hrabošov. A k tomu sa k nej dostanú bez námahy. 

Fotografovanie líšky