utorok 2. februára 2016

Malý projekt pomôže sčítať sovy v lesoch Bratislavy

Časť územia (za Borinkou)
Aj v roku 2016 budú získavané údaje o počte teritórií sov z lesov Malých Karpát. Prečo monitoring sov v okolí Bratislavy? Ide hlavne o doplnenie údajov o výskyte a počte teritorií sov pre Atlas vtákov Bratislavy. Na programe je posledný rok mapovania pre tento atlas. V posledný rok sa budú predovšetkým dopĺňať chýbajúce údaje z menej sledovaných plôch.
Táto publikácia bude prezentovať súčasné rozšírenie vtáčích druhov v rámci mesta a prinesie informácie o biodiverzite vtákov. Okrem odborného hľadiska atlas prinesie predstavenie hlavného mesta zaujímavou formou verejnosti.

Tentoraz sa bude sledovať oblasť lesov mesta Bratislava - katastrálne územie Záhorskej Bystrice, Marianky, Lamača a Rače. Územie bude rozdelené do 2x2 km štvorcov, zároveň v nich budú rozmiestnené body, kde sa bude vykonávať monitoring. Na týchto bodoch budú umiestnené digitálne záznamníky pre použitie akustického monitoringu. Zároveň na viacerých lokalitách sa tiež bude vykonávať nočný terénny monitoring - sovy budú mnou sčítavané z bodov po dobu 30-45 min. Realizácia projektu začne od polovice februára a potrvá do mája. Pokračovanie na nezmonitorovaných štvorcoch bude pokračovať na jeseň od augusta do októbra. Zaujímavé budú výstupy projektu, je naplánovaný príspevok vo forme prezentácie na konferencii Zoológia 2016 v októbri na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Tiež formou článku poinformujem členov Ochrany dravcov na Slovensku v časopise Dravce a sovy.