štvrtok 12. decembra 2013

Výr skalný (Bubo bubo)

Popis
Najväčšia sova, telo je robustné s dlhým krkom. Na hlave má výrazné uši. Oči sú oranžovej farby. Na prednej strane tela je hrdzavohnedý, na chrbte tmavohnedý s čiernymi koncami pierok. Dĺžka tela okolo 70 cm. Rozpätie krídel 150 - 170 cm. Hlas je možné vypočuť tu, teritoriálny hlas predstavuje tlmené "bu".

Foto: Matt Hoskins

Rozšírenie
Vyskytuje sa v Európe, Ázii a v severnej Afrike. Je prispôsobivý, obýva rôzne biotopy od ihličnatých lesov po skalnaté púšte. Dôležitý je dostatok potravy a možností na hniezdenie. Obľubuje najmä skalnaté biotopy, často v lese. Dokáže vyhniezdiť i v blízkosti či priamo v ľudských sídlach.

Rozšírenie na Slovensku
Rozšírený v pohoriach, hojnejšie v pohoriach so skalnými stenami (skalné bralá, skaly v lese, lomy). V nížinách hniezdi ojedinele v hniezdach dravcov alebo medzi koreňmi stromov.

Rozmnožovanie
Stály, dospelé jedince ostávajú celý rok v teritóriu. Hniezdi najmä v skalných stenách (puklinách, výklenkoch). No obsadzuje i staré hniezda dravcov alebo hniezdi na zemi. Tok začína vo februári - marci. Hlas je charekteristický ako tlmené "hú", hlasy výrov si môžete prehrať tu. Vajcia znáša na holý podklad do vyhrabanej kotlinky. Veľkosť násady tvoria 2 - 3 vajcia. Doba začatia hniezdenia je rôzna a závisí od klimatických faktorov. V oblasti Slovenska a Českej republiky začína hniezdiť najčastejšie v marci. Sedenie na znáške trvá 34-36 dní. Na hniezde zotrvávajú 5-6 týždňov, potom sa rozliezajú do okolia. Letuschopné sú vo veku 9 týždňov od vyliahnutia. Rodičia ich naďalej kŕmia, nezávislosť od rodičov dosahujú medzi septembrom a novembrom.

Potrava
Potrava je značne variabilná, líši sa od dostupnosti v regióne a biotope. V strednej Európe lovia najčastejšie hraboše poľné, ježe, potkany. Z vtákov sú časté iné sovy a dravé vtáky, holuby, vrany.

Foto: Daniel Holton

Ochrana druhu
Patrí medzi neohrozené druhy vo svetovom meradle. Na Slovensku je chránený. Patrí medzi kritériové druhy pre vyhlasovanie Chránených vtáčích území (sieť NATURA 2000). Územia vyhlásené na zabezpečenie ochrany výra skalného na Slovensku - Horná Orava (kritériový druh), Malé Karpaty, Cerová vrchovina - Porimavie, Tribeč (významný druh - hniezdi viac ako 1% celoslovenskej populácie). Výr je ohrozený najmä rušením na hniezdiskách v čase sedenia na násade, 22 kV vedením, nelegálnym odstrelom, kolíziami s dopravnými prostriedkami. Ochrana pred fotografmi, turistami či hubármi v čase inkubácie by mala byť priorita v územiach vyhlásených na jeho ochranu. Ošetrovanie stĺpov vysokého napätia by malo byť vykonané prioritne v oblasti teritórií párov - v pohoriach i v ich blízkosti. Znižovanie prípadov nelegálnych zástrelov je možné len cez dôkladné prešetrenia zistených zástrelov a osvetovou činnosťou.

streda 11. decembra 2013

Sova obyčajná (Strix aluco)

Popis
Stredne veľká sova, krídla na konci okrúhle. Hlava je veľká. Údery krídel počas letu sú rýchle, počas lovu strieda aktívny let s plachtením nízko nad zemou. Oči sú čierne, sfarbenie tela od hrdzavohnedej po sivú. Perie na chrbtovej strane často s bielym perím vo forme bodiek. Chvost je relatívne krátky. Dĺžka tela približne 40 cm. Rozpätie krídel 90 - 100 cm. Hlas je možné vypočuť tu, teritoriálny hlas predstavuje v prepise "hu-huuuu", kontaktný hlas v prepise je "kuvik". Časté sú rôzne výkriky a škreky veľmi podobné ľudskému kriku.

Foto: Stefan Berndtsson

Rozšírenie
Vyskytuje sa v Európe a Ázii. Obýva najmä listnaté lesy, no vyskytuje sa i v zmiešaných, ihličnatých lesoch. Tiež obsadzuje i biotopy v blízkosti ľudských obydlí (parky, záhrady so starými stromami, staré sady, cintoríny) alebo priamo ľudské sídla (povaly, komíny). Vyžaduje staré stromy s dutinami na hniezdenie.

Foto: Sergey Yeliseev

Rozšírenie na Slovensku
Vyskytuje sa bežne po celom území s väčšími skupinami stromov. Vo väčšom počte sa vyskytuje v listnatých lesoch na nížinách (lužné lesy) a v stredných polohách (dubové a bukové lesy). Často odpočíva v dutinách stromov a skalných puklinách. Okrem lesného prostredia loví i na otvorených priestranstvách na okrajoch lesa, na lúkach a rúbaniskách. Vo vhodných biotopoch dosahuje hustotu osídlenia viac ako 1 pár/km2.

Rozmnožovanie
V teritóriu kde hniezdi sa zdržuje celý rok. Nemigruje. Tok začína ešte počas zimy (február), prejavuje sa tlieskaním krídel a hlasnými hlasovými prejavmi, možnosť prehrať tu. Vajcia znáša v priebehu februára až apríla priamo na dno dutiny či búdky. Vzácne hniezdi na zemi a v hniezdach dravcov. Vajcia sú biele, ich počet závisí od množstva potravy. Na vajciach sedí okolo 30 dní. Doba starostlivosti o mláďatá na hniezde je 27-35 dní. Ešte niekoľko týždňov sa zdržujú v teritóriu rodičov a pýtajú potravu od nich. Rodičia ich vyženú na konci leta až začiatkom jesene. Sovy lesné sa ozývajú počas celého roka, s vrcholom hlasovej aktivity v čase toku od polovice februára do apríla a počas jesene keď obhajujú teritórium najmä pred mladými sovami - od augusta do októbra. Častejšie ako teritoriálne húkanie sú kontaktné hlasy samca a samice "kuvik" a rôzne ďalšie hlasy pripomínajúce ľudské výkriky a stonanie.
Foto: Stefan Berndtsson

Potrava
Sova obyčajná loví najmä lesné hlodavce ako hrdziaky, ryšavky. No jej potrava výrazne kolíše v závislosti od biotopu kde žije. Potrava je z našich sov najpestrejšia, okrem hlodavcov obsahuje hmyzožravce, lesné spevavce, žaby a iné.

Ochrana druhu
Patrí medzi neohrozené druhy z celosvetového pohľadu, na Slovensku je chránená. Ochrana je zviazaná s ochranou biotopov. Mala by byť zameraná na ochranu starých stromov s dutinami. V husto obývaných oblastiach sú sovy častou obeťou kolízií s vozidlami na cestách. Obmedziť úmrtnosť na cestách môžeme inštaláciou búdok viac ako 1 km od ciest. Osvedčilo sa zníženie rýchlosti na cestách (pod 80 km/h) a vysádzanie hustých krovín po okrajoch ciest, ktoré nútia sovy lietať vo väčšej výške nad cestou.

Nález mladej sovy

Čo robiť ak nájdeme v lese, v parku či v stromoradí malú sovu? Očividne je mladá, nevie lietať a vypadla z hniezda. V prvom rade treba vedieť, že mladé sovy často opúšťajú hniezdo skôr ako vedia lietať. Na zemi sú najviac zraniteľné a ľahko sa môžu stať korisťou predátora.

Foto: Slavomír Senk
Manipulácia s mláďaťom je pri lesných druhoch neodporúčaná, sova lesná i dlhochvostá sú často agresívne a napádajú i človeka pričom útočia na hlavu. Ak si nie sme istý druhom mláďaťa, tak s ním radšej nemanipulujeme a necháme ho na mieste. Ak už sme sa rozhodli mladej sove pomôcť, dáme ju na čo možno najvyšší konár. Takto bude mláďa aspoň na určitý čas mimo dosahu pozemných predátorov. Rodičia, ktorí sú väčšinou neďaleko, ho večer nájdu podľa hlasu. Preto mláďa neberte domov ani ho ďaleko nepremiestňujte.

Ak ste mláďa zobrali domov z dôvodu, že ste si mysleli, že je opustené, vráťte ho naspäť na miesto kde ste ho našli. Ak už neviete kde to bolo, prípadne máte informácie, že hniezdo bolo zničené či sa niečo stalo s rodičmi, kontaktujte príslušné pracovisko Štátnej ochrany prírody SR tu. Musíte vedieť pod ktoré pracovisko patríte, orientujte sa podľa najbližšieho chráneného územia - Národného parku alebo Chránenej krajinnej oblasti. 

Počas čakania na prebratie mláďaťa je možné ho nakŕmiť, kúsky kuracích sŕdc či pŕs kladieme do kútika zobáka mladej sovy, čo spôsobí reflex kŕmenia. Sovu si v žiadnom prípade neponechávajte doma viac ako je nevyhnutne nutné, keďže sa jedná o chráneného živočícha vyžadujúceho si špeciálnu a náročnú starostlivosť.