pondelok 16. júna 2014

Sovy v meste alebo problém ozývajúcich sa mláďat

Mláďa myšiarky ušatej    Foto: V. Kessel

V mestách sa každoročne opakuje situácia - obyvatelia počas jari a jesene nemôžu spávať, pretože počas noci sú rušený pravidelným "pískaním". Toto pískanie je ozývanie sa mláďat spravidla pýtajúcich potravu od rodičov.  Najčastejšie sú pôvodcom týchto hlasov mláďatá myšiarky ušatej (Asio otus) - hlas tu, prípadne sovy obyčajnej (Strix aluco) - hlas tu. Okrem týchto druhov sa v okolí sídiel môžu vyskytnúť kuvik obyčajný (Athene noctua), výr skalný (Bubo bubo) a výrik lesný (Otus scops). Najčastejšie sa v mestách stretávame s myšiarkami, ktoré hniezdia v stračích a vraních hniezdach v parkoch, záhradách a na sídliskách.  

Mláďatá sa častejšie ozývajú po opustení hniezda, keď ešte nevedia lietať až do osamostatnenia. Toto obdobie trvá 2-3 týždne, avšak intenzívne pískanie trvá zväčša kratšie časové obdobie. Najmä na sídliskách ľudia často nevedia zaspať a chcú vedieť informácie čo môžu robiť. Najlepšie je toto obdobie vydržať a počkať kým sa mláďatá nenaučia loviť potravu a neodletia preč z rodičovského teritória. V horšom prípade, keď sú mláďatá obzvlášť hlasné je možné pristúpiť v spolupráci s pracovníkmi ŠOP SR - kontakty tu k premiestneniu mláďat, ak sa dajú odchytiť, do iného hniezda myšiarok. Toto je zriedkavá situácia, pretože mláďatá v oboch hniezdach by mali byť približne rovnakého veku a nesmie ich byť ani vysoký počet v jednom hniezde. V prípade veľkých vekových rozdielov medzi mláďatami by mohlo dôjsť až k vyhladovaniu mladších mláďat. Navyše treba poznať hniezda myšiarok v okolí a priebeh hniezdenia v týchto hniezdach. V prípade, že sa dačo stalo s rodičmi a mláďatá sú opustené, je nutné kontaktovať ŠOP SR - resp. príslušné pracovisko alebo OÚ ŽP. Takéto mláďatá by mali byť premiestnené do rehabilitačnej stanice, kde sa o ne postarajú a neskôr ich aj vypustia do prírody, no ide o krajné riešenie, pretože o mláďatá je nutné sa intenzívne starať, aby mohli byť v dobrom stave vypustené do prírody.