štvrtok 19. januára 2017

Zber vývržkov pri jaskyniach a štôlňach

Fotka používateľa Saola - ochrana prírody.
Zber vývržkov pred štôlňou (Foto: M. Noga)
Počas zimného obdobia sneh a zamrznutá pôda výrazne obmedzia možnosti zberu vývržkov a kostí z potravy. V podstate ostávajú na kontrolu vchody do jaskýň a štôlní, kde sovy s obľubou odpočívajú. V týchto miestach sa nehromadí sneh, vieme sa k potravným zvyškom dostať celý rok.

Presne využitím tohto fenoménu sme získali vzorky z lokalít v Malých Karpatoch - jaskyne Červenica a štôlne pri Jablonici. V jaskyni je mnohogeneračné odpočinkové miesto sov, práve stadiaľto pochádza najväčšia vzorka potravy sovy obyčajnej z Malých Karpát. Počas návštevy bolo v jaskyni mnoho pierok zo sovy, isto tu aj tento rok sedáva. Zozbierané kosti a vývržky po prvotnej analýze ukázali, že potrava je tvorená druhmi z okraja lesa prípadne ľudských sídiel. Dokazujú to nálezy hraboša poľného a vrabcov v potrave. Určite sa sem ešte počas zimy vrátime.

V štôlni taktiež sedáva sova, znova podľa pierok vieme, že pravidelne odpočíva nad vchodom pod previsom. Dokonca sme objavili miesto odpočinku niekoľko metrov vnútri štôlne. Po zozbieraní vývržkov vykonáme analýzu kostí. V potrave prevažujú ryšavky žltohrdlé, lesný druh hlodavca živiaci sa najmä semenami. Avšak nachádzame aj pĺšika lieskového, resp. jeho spodné čeľuste. Je to častá potrava sov, aj keď v Malých Karpatoch v potrave sov nedominuje ako v iných pohoriach.

Takéto údaje nám pomáhajú sledovať rozšírenie predovšetkým hlodavcov a vzácnych druhov. Viaceré jedinečné nálezy boli objavené v potrave dravcov a sov - napr. najväčší európsky druh netopiera raniak obrovský bol objavený v Malých Karpatoch v potrave sokola rároha. Doteraz je to jediný potvrdený nález tohto druhu v Malých Karpatoch.