pondelok 11. septembra 2017

Noc raniakov za nami

Prvá rodina, prvá inštruktáž
V nedeľu večer sme usporiadali očakávanú akciu - Noc raniakov. V tento termín prebiehalo sčítanie na vopred vybraných miestach po celom Rakúsku a niektorých vybraných susediacich štátoch. Nechceli sme ostať bokom a zapojili sme sa. Náš malý tím organizácie Saola - ochrana prírody a prírodovedného krúžku Sovule prilákal dokopy 40 ľudí pod cyklomost v Devínskej Novej Vsi. Začali sme už pred siedmou hodinou s prípravou materiálov, aby sme boli pripravení poskytnúť informácie o tu žijúcich netopieroch a ich živote. A otázok bolo naozaj mnoho - od migrácie netopierov, cez potravu až po metódy výskumu.

Už od príchodu na miesto sme mali plné ruky práce so sledovaním lietajúcich raniakov hrdzavých (Nyctalus noctula). Práve v tento deň sa zrejme začala ich migrácia a boli aktívne už počas dňa. V krátkych 5 minútových intervaloch sme spolu s účastníkmi akcie zaznamenávali najvyšší počet raniakov videných súčasne. Už na začiatku sčítania sme zaznamenali maximálny počet večera - 6 jedincov súčasne. Zdá sa to málo, ale netopiere boli na oblohe skoro neustále, akurát sa nad našim miestom striedali. Po západe slnka prichádzali prvé skupiny záujemcov, ktorí po krátkej inštruktáži a prednáške sa radi zapojili do sčítania. Prichádzali aj ďalšie skupiny - najmä rodiny, aby aj oni pomohli a čo to sa dozvedeli. Napokon sme vytvorili početnú skupinu zaujatú výkladom o netopierom spôsobe života. Medzitým raniaky postupom súmraku prestávali byť aktívne a ich pozorovanie sa stalo čoraz ťažším. K večeru ich nahradili večernice (rod Pipistrellus), malé netopiere lietajúce nízko nad povrchom, preletujúce tesne ponad hlavami zúčastnených. Ako ubudlo svetlo, jedinou možnosťou ako zistiť prítomné netopiere ostali detektory. Pomocou nich sme ešte vysvetlili princíp echolokácie a možnosti ich využitia. Napokon, ako večer pokročil, sme sa rozlúčili s prísľubom usporiadania ďalšej akcie v dohľadnom čase.

Sčítavanie v plnom prúde - už za tmy
Akcia bola realizovaná s podporou Bratislavského samosprávneho kraja a Nadácie EPH.

Vďaka za účasť, bolo nám s vami výborne.

Tím Saola a Sovule.