pondelok 3. septembra 2018

Záhrada - domov zvierat

V súčasnom období sa objavuje čoraz viac návodov a článkov ako prispôsobiť naše okolie nielen našim potrebám, ale aj iným tvorom. Často v minulosti boli vnímaní ako škodcovia a naši nepriatelia. Záhrada musela byť funkčná, obhospodarovaná s cieľom zabezpečiť produkciu potravín. V niektorých oblastiach je to stále hlavná funkcia záhrad. V okolí miest naopak sú záhrady vnímané predovšetkým ako miesta oddychu a rekreácie. V oboch prípadoch vieme v záhrade poskytnúť domov aj iným organizmom, ktoré nám za odmenu pomôžu alebo nás aspoň nechajú nahliadnuť do ich života.

Ak teda chceme prilákať na záhradu život, sme obmedzení iba našou kreativitou a časom. Medzi jednoduché triky ako vytvoriť domov živočíchom patrí:

1. Jašteričí hrad
http://plazyunas.com/wp-content/uploads/u1.jpg
Múr z kameňov
Zoberieme niekoľko väčších skál a umiestnime ich tak, aby na ne dopadali slnečné lúče, prípadne aby časť dňa boli v tieni. Veľmi dobre jaštericiam poslúži aj múr z tehál - dôležité je zachovanie škár medzi tehlami. V nich sa môžu jašterice aj iné živočíchy ukryť, prípadne prečkať nepriaznivé počasie. Ak je v blízkosti trocha vyššia tráva, môžeme ju ponechať aspoň sčasti - jašterice sa v nej schovajú a budú sa tu cítiť bezpečne. 

2. Mokraď
Existuje viacero spôsobov ako vytvoriť mokraď pre obojživelníky a vodné organizmy. Ak nám nevadí zväčšovanie a zmenšovanie vodnej hladiny, pri dostatočne ílovitej pôde nemusíme použiť fóliu na zadržanie vody. Rozdiel oproti záhradnému jazierku je najmä v tom, že pri tvorbe mokradí sa snažíme dosiahnuť diverzitu biotopov - rozsiahle plytké pobrežné časti, a taktiež hlbšie časti. V plytkých častiach časom začne rásť vegetácia, ktorá vyžaduje periodicky
Už zarastená mokraď
zaplavované prostredie. Táto časť je vyhľadávaná aj vodnými bezstavovcami a obojživelníkmi. Hlbšie časti slúžia ako zimovisko pre organizmy či ako útočisko v čase sucha. Plytké mokrade často vysychajú behom roka, čo nevadí. Ich obyvatelia sú z veľkej časti na vyschnutie prispôsobení a nepriaznivé obdobie prečkajú inde alebo sa ukryjú v bahne. Okrem vodných organizmov je vodná plocha lákadlom pre vtáky a cicavce. Chodia sa sem napiť alebo niektoré lovia v okolí hmyz alebo obojživelníky.

3. Divoký kút
Divoký kút v záhrade
Ak chceme mať kus prírody v záhrade, je dobré jej nechať priestor na realizáciu. Môže to byť iba niekoľko metrov štvorcových, pomôže ponechať napríklad peň zo stromu na zemi alebo starý strom s dutinou. V okolí môžu rásť kry (napr. jarabina, maliny), vysokobylinné trávy. Možností je veľa - môže byť v kombinácii aj s kameňmi, ktoré budú lákať jašterice a ďalší hmyz. Práve tu bude útočisko organizmov keď sa budú chcieť niekde ukryť. 

Viac sa dočítate tu: