CHVÚ

Ochrana sov je viazaná predovšetkým na ochranu a zachovanie vhodných hniezdnych biotopov. Tieto biotopy a druhy tu žijúce sú cieľom ochrany európskej siete chránených území - NATURA 2000. Túto sieť tvoria dva typy chránených území - Chránené vtáčie územia a Územia európskeho významu.

Chránené vtáčie územia (CHVÚ) majú za cieľ chrániť lokálne populácie tu žijúcich vtáčích druhov. Každé územie je vyhlásené na ochranu konkrétnych druhov. Pri týchto druhoch je podrobne sledovaný vývoj populácie. Na územiach sú aplikované ochranárske opatrenia pre prežitie miestnych populácií. Mapa CHVÚ na Slovensku je k dispozícii tu a tu.
Veľká Fatra - foto: I. Dobrý
Malé Karpaty
Pre ochranu sov boli vyhlásené územia:

 1. CHVÚ Bukovské vrchy - kritériový druh - sova dlhochvostá (Strix uralensis)
 2. CHVÚ Cerová vrchovina - Porimavie - kritériové druhy - výr skalný (Bubo bubo), výrik lesný (Otus scops)
 3. CHVÚ Horná Orava - kritériové druhy - pôtik kapcavý (Aegolius funereus), kuvičok vrabčí (Glaucidium passerinum), sova dlhochvostá (Strix uralensis), výr skalný (Bubo bubo)
 4. CHVÚ Košická kotlina - kritériový druh - sova dlhochvostá (Strix uralensis)
 5. CHVÚ Laborecká vrchovina - kritériové druhy - sova dlhochvostá (Strix uralensis)
 6. CHVÚ Malá Fatra - kritériové druhy -  pôtik kapcavý (Aegolius funereus), kuvičok vrabčí (Glaucidium passerinum), sova dlhochvostá (Strix uralensis), výr skalný (Bubo bubo)
 7. CHVÚ Malé Karpaty - kritériový druh - výr skalný (Bubo bubo)
 8. CHVÚ Medzibodrožie - kritériový druh - výrik lesný (Otus scops)
 9. CHVÚ Muránska planina - Stolica -  kritériové druhy -  pôtik kapcavý (Aegolius funereus), kuvičok vrabčí (Glaucidium passerinum), sova dlhochvostá (Strix uralensis), výr skalný (Bubo bubo)
 10. CHVÚ Nízke Tatry - kritériové druhy -  kritériové druhy -  pôtik kapcavý (Aegolius funereus), kuvičok vrabčí (Glaucidium passerinum), výr skalný (Bubo bubo)
 11. CHVÚ Poiplie - kritériový druh - výrik lesný (Otus scops)
 12. CHVÚ Slanské vrchy - kritériové druhy -  kritériové druhy - sova dlhochvostá (Strix uralensis), výr skalný (Bubo bubo)
 13. CHVÚ Slovenský kras - kritériové druhy - sova dlhochvostá (Strix uralensis), výr skalný (Bubo bubo), výrik lesný (Otus scops)
 14. CHVÚ Strážovské vrchy - kritériové druhy - výr skalný (Bubo bubo), pôtik kapcavý (Aegolius funereus)
 15. CHVÚ Tatry - kritériové druhy - pôtik kapcavý (Aegolius funereus), kuvičok vrabčí (Glaucidium passerinum)
 16. CHVÚ Tribeč - kritériový druh - výr skalný (Bubo bubo)
 17. CHVÚ Veľká Fatra - kritériové druhy -  pôtik kapcavý (Aegolius funereus), kuvičok vrabčí (Glaucidium passerinum), sova dlhochvostá (Strix uralensis), výr skalný (Bubo bubo)
 18. CHVÚ Vihorlatské vrchy - kritériové druhy -  sova dlhochvostá (Strix uralensis), výr skalný (Bubo bubo), výrik lesný (Otus scops)
 19. CHVÚ Volovské vrchy - kritériové druhy -  sova dlhochvostá (Strix uralensis), výr skalný (Bubo bubo), pôtik kapcavý (Aegolius funereus), kuvičok vrabčí (Glaucidium passerinum)
 20. CHVÚ Chočské vrchy - kritériové druhy -  pôtik kapcavý (Aegolius funereus), kuvičok vrabčí (Glaucidium passerinum),  výr skalný (Bubo bubo)
 21. CHVÚ Levočské vrchy - kritériové druhy -   sova dlhochvostá (Strix uralensis), výr skalný (Bubo bubo), pôtik kapcavý (Aegolius funereus), kuvičok vrabčí (Glaucidium passerinum)
 22. CHVÚ Čergov - kritériové druhy -  sova dlhochvostá (Strix uralensis), pôtik kapcavý (Aegolius funereus), kuvičok vrabčí (Glaucidium passerinum)
 23. CHVÚ Slovenský raj - kritériové druhy -  sova dlhochvostá (Strix uralensis), výr skalný (Bubo bubo), kuvičok vrabčí (Glaucidium passerinum)