štvrtok 8. mája 2014

Monitoring výrika lesného v CHVÚ Záhorské Pomoravie a CHVÚ Malé Karpaty

Výrik lesný (Otus scops)
Od začiatku mája do septembra roku 2014 bude prebiehať monitoring vybraných lokalít v CHVÚ Záhorské Pomoravie a CHVÚ Malé Karpaty. Cieľom je zistiť prítomnosť výrika v týchto CHVÚ. V prípade objavenia lokalít s dostatočne veľkou populáciou bude možné žiadať pridanie druhu medzi kritériové druhy v dotknutom CHVÚ. Na základe tohto monitoringu bude následne možné zlepšenie ochrany výrika na konkrétnych lokalitách formou praktickej pomoci - vyvesovaním búdok. Monitoring je vykonávaný kombináciou akustického monitoringu (využitie diktafónov) a prehrávania hlasu výrika na potenciálnych lokalitách. V priebehu jari a leta by malo byť skontrolovaných minimálne 11 lokalít v CHVÚ Malé Karpaty a 9 v CHVÚ Záhorské Pomoravie. V oblasti Malých Karpát budú sledované skupiny stromov pri zarastajúcich vinohradoch, lúkach a pasienkoch na svahoch Karpát. Na Záhorí, v okolí rieky Moravy budú skontrolované lokality na okraji lužných lesov v susedstve lúk. Podporu projektu zabezpečila Ochrana dravcov na Slovensku.