streda 7. mája 2014

Tok sov počas jari


Obdobie od februára do začiatku mája je typické pre tok sov. Väčšina ľudí sa stretne najmä so sovou lesnou (Strix aluco) a jej húkaním počas prechádzky za súmraku v lese.
 

Od začiatku roku 2014 bolo monitorované územie formou nočných transektov prevažne bukových lesov nad Račou - smerom na lokalitu Biely kríž. Boli stanovené dva transekty s čiastočným prekryvom bodov. Tok sov prebiehal nerovnomerne, väčšina párov bola zachytená počas dvoch sčítaní transektu (nahrávka páru sovy lesnej . Počas nočných transektov nebolo použité prehrávanie nahrávky, sovy boli vyhľadávané pomocou sluchu z vhodných bodov tak aby bola pokrytá celá plocha (2x2 km). Z každého bodu sa počúva okolie a nočné zvuky. Počas jednej noci boli maximálne registrované tri páry. Celkovo sme v dvoch štvorcoch 2x2 km - z toho jeden z 2/3 tvorený sídlami, druhý je tvorený lesom. Napriek opakovaným kontrolám bolo zistených minimálne 5 párov. Danú oblasť je nutné pravidelne v čase toku monitorovať, aby sa predišlo nesprávnemu zhodnoteniu výsledkov. Mimo transektov bol zaznamenaný i jeden ozývajúci sa výr skalný (Bubo bubo) pri rieke Morave pri Devínskej Novej Vsi.