streda 20. augusta 2014

Nová nástenka Pinterest o ochrane sov

Na zlepšenie informovanosti o sovách som sa rozhodol využiť službu/sociálnu sieť Pinterest, kde môžete na nástenke mať grafické zobrazenie uložených linkov na web stránky, prípadne fotky. Na nižšie uvedenej adrese nájdete odkaz na nástenku s odkazmi na stránky o ochrane sov, manuálmi a projektami. Stránka bude neustále dopĺňaná o nové odkazy. V prípade záujmu o doplnenie linkov na nástenku je možné ma kontaktovať či prípadne dopĺňať nástenku s mojím súhlasom. http://www.pinterest.com/blackdaysvk/conservation-of-owls/