pondelok 4. augusta 2014

Publikácie o sovách zo Slovenska

Štúdium sov na Slovensku má pomerne dlhú tradíciu. Bolo vydaných veľa odborných a populárno-náučných článkov, tieto sú zhrnuté v tomto zozname citácií - tu. Veľká časť prác je venovaná výskumu potravy a abundancii sov v rôznych biotopoch.