štvrtok 18. decembra 2014

Kuvik obyčajný (Athene noctua)

Popis
Malá sova, krídla na konci špicaté. Hlava je menšia.Oči sú svetlé. Údery krídel počas letu sú rýchle, na dlhšie vzdialenosti lieta vo vlnovkách (ako ďatle). Sfarbenie tela je hnedo biele. Perie na chrbtovej strane je hnedé s roztrúseným bielym perím. Spodná strana je svetlejšia. Chvost je krátky. Dĺžka tela je približne 25 cm. Hlas je možné vypočuť tu. Ozýva sa v okolí hniezdiska, neskúsený pozorovatelia si najmä v lese môžu jeho hlas zameniť za agresívny hlas sovy lesnej.Rozšírenie
Vyskytuje sa v Európe, Ázii a severnej časti Afriky. Obýva najmä staré usadlosti, poľnohospodárske družstvá, stodoly, kostoly a staré stavby s dostatkom možností na úkryt. Tiež obsadzuje najmä mimo Slovenska záhrady či sady so starými bútľavými stromami či bútľavé vŕby.


Rozšírenie na Slovensku
Vyžaduje otvorenú krajinu pre lov potravy a staré budovy či bútľavé stromy na hniezdenie. V minulosti boli pre neho dôležité riedke porasty vŕb s lúkami a ruderálnou vegetáciou. Rozšírený je v nížinách a pahorkatinách na južnom a východnom Slovensku. Najčastejšie sa vyskytuje v areáloch poľnohospodárskych družstiev. Stav populácie na Slovensku sa odhaduje na 800-1000 párov.

Rozmnožovanie
V teritóriu kde hniezdi sa zdržuje celý rok. Nemigruje. Tok prebieha od konca febrára do apríla za častých hlasových prejavov a je závislý na klimatických podmienkach. K hniezdeniu používa dutiny v starých stromoch, najmä vŕb, otvory pod strechami, holubníky, kostoly, búdky a pod. Vajcia znáša od konca marca do polovice mája. Počet vajec v znáške sa pohybuje od 3 - 6 ks. Tvar vajec je guľatý, príp. mierne oválny. Vajcia sú čisto biele, slabo lesklé, spravidla znečistené od vývržkov a zbytkov potravy. Sú znášané najčastejšie v dvojdňových intervaloch. Na násade sedí iba samica, sedieť začína od predposledného alebo posledného vajca. Doba sedenia na vajciach je 24 - 25 dní. Mláďatá hniezdnu dutinu opúšťajú vo veku asi 30 - 35 dní. Po opustení dutiny sa zdržujú v okolí hniezda, kde sú dokrmované rodičmi. Pohlavne dospievajú ešte pred dosiahnutím prvého roku života.

Potrava
Potravu tvoria najmä hmyz a hlodavce. Loví ich spravidla z pozorovateľne (vyvýšeného miesta) odkiaľ na korisť rýchlo zaútočí.

Ochrana druhu
V oblastiach s vhodnými podmienkami nie je vzácny. Ohrozuje ho intenzívne poľnohospodárstvo - pestovanie monokultúr, používanie pesticídov, ničenie pasienkov a trvalých trávnych porastov. Okrem straty vhodných potravných biotopov je ohrozený kolíziami s autami a stratou vhodných hniezdnych možností. Predovšetkým zánik starých budov a starých stromov pozdĺž vodných tokov obmedzujú prežitie tohto druhu na Slovensku (spolu so stratou potravných biotopov).