štvrtok 18. decembra 2014

Záhrady pre sovy

Záhrady predstavujú často vhodné prostredie pre odpočinok a hniezdenie sov. Keďže záhrady majú rôzny účel - úžitkový alebo rekreačný, nie každá je vhodná pre sovy. V nasledujúcom texte spomeniem niekoľko opatrení, čo sa dá urobiť v záhrade aby bola bezpečnejšia a spĺňala nároky nielen sov. Pre zvýšenie atraktivity záhrady pre sovy a tiež ostatné vtáky sa odporúča:

Pravidelne kosený svah hrádze (útočište hmyzu a hlodavcov)

1. ponechať staré stromy, ideálne s dutinami v záhrade (v prípade úžitkových záhrad to niekedy nie je možné, avšak ak nám nejde iba o produkciu stromov, tak starý strom je cennejší pre hmyz a vtáky ako mladý strom (ponúka dutiny a odumreté drevo pre život a rozmnožovanie vtákov a hmyzu)

2. v odlahlejších častiach je dobré ponechať alebo vysadiť kry, ktoré tvoria úkryt pre spevavce a hlodavce a zároveň sa tu môžu rozmnožovať

3. medzi stromami ponechávať prirodzenú vegetáciu - túto časť neorať ani neryľovať - slúži ako refúgium pre opätovnú kolonizáciu ostatných častí záhrady hlodavcami a hmyzom

4. používať málo insekticídov a rodenticídov - predovšetkým na miestach kde to nepotrebujeme, ako je oblasť medzi a pod ovocnými stromami

5. záhradu večer neosvetlujeme - sovy nepotrebujú na lov umelé osvetlenie, a zároveň šetríme energiu 

6. sovy nemajú radi rušenie a najmä počas lovu potrebujú tiché prostredie, aby boli úspešné. Preto je dobré minimalizovať hluk vo večerných hodinách v častiach záhrady, ktoré sú potenciálnym loviskom pre sovy.

Tieto zásady je možné uplatniť v takmer každej záhrade. V prípade, že záhrada obsahuje jazierko, je dobré upraviť svahy či kamene tak aby mali vtáky prístup priamo k vodnej hladine.

Okrem skvalitnenia záhrady je dobré minimalizovať nebezpečenstvá v nej. V prípade, že na záhrade používame na zachytávanie dažďovej vody sudy, je dobré ich na noc a po naplnení zakrývať. Prípadne ich opatriť napr. "schodmi" ktoré sa zavesia na hranu sudu, aby sa sova alebo iný vták či hmyz mohol dostať zo suda. V prípade, že máme v blízkosti záhrady alebo dákeho vhodného lovného biotopu umiestnený dom alebo inú stavbu s veľkými presklenými plochami, tieto plochy sa snažíme zviditeľniť. Tieto plochy sú pre vtáky menej nebezpečné ak sú pre ne viditeľné alebo ich nelákajú na prelet. Preto je dobré na ne umiestniť rôzne nálepky s rôznym tvarom, ide o to aby tieto plochy nenechávali veľa voľného priestoru na prelet. Podrobný popis riešení pre rôzne situácie nájdete tu.