utorok 28. apríla 2015

Rôznorodé hlasy sov

Foto: S. Yeliseev
Typický zvuk pre veľa druhov sov je tzv. "húkanie". No sovy vydávajú aj iné zvuky, ktoré majú svoj význam v komunikácii. Naša najrozšírenejšia sova - sova lesná (obyčajná) je zároveň druh s bohatým repertoárom hlasov. Pomocou akustického monitoringu mohla byť vytvorená databáza hlasov, ktoré nám pomáhajú určiť či je obsadené teritórium samcom, samicou, obomi, či sú v blízkosti iné teritóriá a prípadne či je to ten istý jedinec čo sa pred chvíľou ozval.

Typický teritoriálny hlas - volanie samca. Tento hlas sa dá počuť počas celého roka, no najmä na jar - od polovice februára do polovice mája a na jeseň - od septembra do októbra. Samec týmto hlasom označuje teritórium. Podobným hlasom sa dokáže ozývať i samica, no hlas je skôr "ukričaný". Niekedy je rozoznávanie ťažšie, predovšetkým ak je sova od nás ďaleko - niekedy viac ako 1 km. Na začiatku nahrávky je počuť škrek, ktorý často predchádza teritoriálnemu volaniu a často je odpoveďou na ozývanie sa inej sovy v blízkosti hraníc teritória.

Samice, a niekedy i samec, sa často ozývajú kontaktným hlasom - na nahrávke sú pravdepodobne dve samice komunikujúce spolu, pričom kontaktný hlas prechádza do syčania, čo býva interpretované ako prejav agresivity. Volanie môže prechádzať do tzv. "náreku".

Typický a najmä počas toku častý je "xylofonický zvuk" majúci charakter trilku. Vedia ho vydávať obe pohlavia, no mierne sa líšia. Je ho počuť na blízku vzdialenosť. Samec ho predvádza zväčša v čase vzrušenia počas toku.

V júni až auguste je možné zaznamenať hlasy vyletených mláďat pýtajúcich potravu od rodičov.

Okrem vyššie uvedených hlasov a volaní je ešte niekoľko verzií kontaktného volania, agresívnych zvukov a húkania. Sovy lesné sú komunikatívne vtáky, používajú široký repertoár zvukov a hlasov pri rôznych situáciách. Vyššie uvedené poznatky Vám dúfam trochu ozrejmia komunikáciu sov a prípadne nebudete prekvapení po započutí rôznych škrekov v lese.