piatok 22. mája 2015

Výzva pre zachovanie ochrany vtáctva a biotopov v EÚ

V poslednom období silnie tlak na prehodnotenie a zníženie ochrany vtáctva a biotopov v Európskej únii. V rámci únie sa uvažuje o oslabení legislatívy chrániacej európsku (čiže i našu) prírodu. Ako členský štát, naše zákony o ochrane prírody sú prepojené s európskymi smernicami na ochranu vtáctva a biotopov. V uvedenej výzve pre Európsku komisiu nájdete predvolené odpovede na otázky o smerniciach na ochranu prírody v EÚ. Ak sa s danými odpoveďami nestotožňujete, kliknite sem a vyplňte daný formulár podľa seba. Smernica o ochrane vtáctva a biotopov je základným nástrojom ochrany prírody v EÚ, na jej základe sú vyhlasované Chránené vtáčie územia a Územia európskeho významu (sieť NATURA 2000). Záujem o ochranu našej európskej prírody a druhov organizmov je možné i takýmto spôsobom deklarovať komisii.