pondelok 25. apríla 2016

Tak sa podarilo alebo ako nájsť sovie odpočívadlo

Rieka Morava a cyklomost
Dlhší čas som chcel dohľadať odpočinkové miesta sov v alúviu rieky Moravy. Cez zimu som nebol úspešný a tak som to skúsil aj teraz na jar. Pod odpočinkovými miestami sa dajú nájsť vývržky s kosťami skonzumovanej potravy a zvyšky ako perie a srsť z koristi. Na základe analýzy potravy sov vieme zistiť, aké druhy najmä zemných cicavcov na území žijú. Pri vodných plochách a mokradiach sa sovy obyčajné (Strix aluco) zvyknú prispôsobiť ponuke prostredia. Na takýchto miestach môžeme očakávať výskyt obojživelníkov a zemných cicavcov viazaných na vodné prostredie. Keďže alúvium Moravy je zaujímavé z hľadiska biodiverzity a tiež pod tlakom možnej výstavby dialničného prepojenia s Rakúskom, každý údaj o druhovom zložení a biodiverzite je cenný.

Strom v alúviu
Vývržok sovy
Pozdĺž rieky je iba úzky pás stromov, čo mi uľahčilo prieskum. Predsalen sa ľahšie prezerá úzke územie, ak je tvorené navyše lužným lesom s vysokou pŕhľavou. V takomto prostredí sa vývržky nájdu len pod stromami pod ktorými nie je vysoká vegetácia. Od cyklomosta na sever je množstvo starých stromov, prevažne vŕb s dutinami. No ani pod jedným neboli vývržky či perie. Až pod mohutným stromom bez dutín sa nachádzal jeden vývržok. Pri prvotnom rozobratí obsahoval kosti z vtáka (humerus) a sánku z hraboša (asi hraboš poľný). Ešte to treba presne určiť. Pod okolitými stromami už nič nebolo nájdené, ale sova sa tu ešte snáď ukáže. Pravdepodobne je najväčšia časť jej teritória na rakúskej strane Moravy.

Strom pod ktorým bol nájdený vývržok
Ak teda chcete nájsť sovie odpočívadlo, pozerajte veľké stromové dutiny a najmä pod nimi. Vývržky s kosťami prezradia sovu najčastejšie. Veľmi zriedka sa ju podarí zazrieť na takomto mieste ak neviete kam sa pozerať - nehlučne odletí akonáhle Vás počuje. Alebo sa schová do dutiny. No ako aj z tohto príspevku vyplýva, sovy zvyknú odpočívať aj mimo dutín, často v korune veľkého stromu či v hustom poraste mladších stromov.