nedeľa 21. augusta 2016

Dvoly - odchyt netopierov a sovy

Les na lokalite Dvoly
Koniec augusta je časom začínajúceho sa jesenného toku sov. V oblasti Malých Karpát sú to druhy - sova obyčajná (lesná) a výr skalný. Sova obyčajná je v tomto období najmä za súmraku veľmi aktívna, teritoriálnym hlasom si chráni svoje teritórium - územie, ktoré obýva. V listnatých lesoch nízkych pohorí pár sov obýva niekedy územie menšie ako 1 km2. Preto na mieste s dobrým výhľadom do okolia môžeme počuť viacero ozývajúcich sa sov.

Cez víkend sme navštívili lokalitu Dvoly v lesoch Malých Karpát pri Brezovej pod Bradlom. Nachádza sa tu malá vodná plocha, čiastočne zarastená, priťahujúca v letnom období netopiere zo širokého okolia. A to bol cieľ tohto večera - pomocou sietí odchytiť netopiere a zistiť druhové zloženie a zistené údaje porovnať s predchádzajúcimi rokmi. Zároveň, keď už sa nachádzame v lese, sme počúvali sovy, aby sme zistili či už sú hlasovo aktívne. Po západe slnka sme boli svedkami koncertu troch samcov sovy obyčajnej (Strix aluco), ozývali sa sústavne niekoľko minút. Asi dva samce prechádzali až do xylofonických zvukov (tzv. trilkovanie). Neskôr sa v diaľke ozvala aj samica. Krátku ukážku nášho zážitku môžete počúvnuť tu.

Najbližšie prezrieme a popočúvame lesy Devínskej Kobyly. A na jeseň sa vyberieme za sovami aj ďalej do Karpát.