utorok 23. mája 2023

Operení speváci čo cvrlikajú

 Na jar príroda ožíva aj vďaka všade znejúcemu vtáčiemu spevu. Mnohé notoricky známe druhy ako drozd čierny či sýkorka veľká sú známe aj pre sporadického návštevníka lesa či záhrady. Avšak mnohé druhy so zaujímavými hlasmi sú pre väčšinu ľudí neznáme. Iste, mnohé hlasy a spevy už počuli počas vychádzok, ale to je tak všetko. Takou skupinou sú aj svrčiaky. Nenápadné, béžovo hnedé vtáky navlas podobné. Iba skúsení odborníci ich určia podľa vzhľadu. Ako je však bežné pri spevavcoch, ak sa nelíšia podľa operenia, prezradí ich hlas. A tu sa takmer nedá pomýliť. 

Pomenovanie napovedá, že spev svrčiakov bude iný od ostatných skupín spevavcov. A je to pravda. Ak ich započujeme, pravdepodobne si pomyslíme, že pri nás cvrliká nejaká veľká kobylka. Navyše sa neradi ukazujú na obdiv a uprednostňujú spievať či skôr cvrlikať z hustého zárastu tráv prípadne kríkov. Týchto nenápadných "cvrčiakov" sa u nás vyskytujú tri druhy. Každý z nich obýva odlišné prostredie, čo nám vie napovedať pri určovaní ak nepoznáme odlišnosti v ich speve. Všetky sú hmyzožravé, ich potravu tvorí rôzny hmyz, ktorý nachádzajú vo vegetácii. Takisto hniezdia nízko nad zemou v hustej vegetácii alebo priamo na zemi. Sú prísne sťahovavé a zimujú v Afrike,

Svrčiak riečny v prirodzenom biotope (Foto: Radovan Václav)
 

Svrčiak riečny (Locustella fluviatilis) je najrozšírenejší, obýva zarastené lúky, okraje lužných lesov, porasty pŕhľavy. Spieva často z kríkov či stromov. Má úžasný pulzujúci hlas, navodzujúci atmosféru trópov počas letných večerov. Pri Morave najčastejšie obýva okraj zbytkov lužných lesov, skadiaľ ho počuť do diaľky.

   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Svrčiak zelenkavý (Foto: Dave Curtis)

Svrčiak zelenkavý (Locustella naevia) obýva zarastené plochy lemujúce poľné cesty, chodníky ako aj okraje lúk. Sem tam sa trpezlivému pozorovateľovi prezradí keď kúsok preletí ponad vysoké trávy a byliny a znova zapadne do vegetácie. Ozýva sa o dosť slabším a jemnejším svrčaním. Avšak vytrvalejším. Často sa prezradí až počas večera, keď iné vtáky stíchnu. Ľahko sa dá jeho hlas zameniť za zvuk vydávaný kobylkami. Ak máme možnosť si ho obzrieť zblízka, upúta dlhý chvost a čierne pásiky na chrbte. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Svrčiak slávikovitý spieva z vrcholu trste (Foto: Gertjan van Noord)

Najvzácnejší či skôr lokálne sa vyskytujúci je svrčiak slávikovitý (Locustella luscinioides). Jeho spev je neobyčajne vytrvalý o rovnomernej intenzite. Obýva porasty tŕstia a pálky okolo vodných plôch. Zriedka sa sám od seba ukáže počas spevu.
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spev svrčiakov dotvára kolorit riečnej krajiny, predovšetkým počas súmraku sprevádza kroky návštevníkov aluviálnych lúk a luhov. Spolu s neodmysliteľným bzukotom komárov, kukaním poslednej kukučky a začínajúcim tiahlym volaním sovy ohlášajú príchod šera a nástup obyvateľov noci.