streda 11. decembra 2013

Nález mladej sovy

Čo robiť ak nájdeme v lese, v parku či v stromoradí malú sovu? Očividne je mladá, nevie lietať a vypadla z hniezda. V prvom rade treba vedieť, že mladé sovy často opúšťajú hniezdo skôr ako vedia lietať. Na zemi sú najviac zraniteľné a ľahko sa môžu stať korisťou predátora.

Foto: Slavomír Senk
Manipulácia s mláďaťom je pri lesných druhoch neodporúčaná, sova lesná i dlhochvostá sú často agresívne a napádajú i človeka pričom útočia na hlavu. Ak si nie sme istý druhom mláďaťa, tak s ním radšej nemanipulujeme a necháme ho na mieste. Ak už sme sa rozhodli mladej sove pomôcť, dáme ju na čo možno najvyšší konár. Takto bude mláďa aspoň na určitý čas mimo dosahu pozemných predátorov. Rodičia, ktorí sú väčšinou neďaleko, ho večer nájdu podľa hlasu. Preto mláďa neberte domov ani ho ďaleko nepremiestňujte.

Ak ste mláďa zobrali domov z dôvodu, že ste si mysleli, že je opustené, vráťte ho naspäť na miesto kde ste ho našli. Ak už neviete kde to bolo, prípadne máte informácie, že hniezdo bolo zničené či sa niečo stalo s rodičmi, kontaktujte príslušné pracovisko Štátnej ochrany prírody SR tu. Musíte vedieť pod ktoré pracovisko patríte, orientujte sa podľa najbližšieho chráneného územia - Národného parku alebo Chránenej krajinnej oblasti. 

Počas čakania na prebratie mláďaťa je možné ho nakŕmiť, kúsky kuracích sŕdc či pŕs kladieme do kútika zobáka mladej sovy, čo spôsobí reflex kŕmenia. Sovu si v žiadnom prípade neponechávajte doma viac ako je nevyhnutne nutné, keďže sa jedná o chráneného živočícha vyžadujúceho si špeciálnu a náročnú starostlivosť.