štvrtok 12. decembra 2013

Výr skalný (Bubo bubo)

Popis
Najväčšia sova, telo je robustné s dlhým krkom. Na hlave má výrazné uši. Oči sú oranžovej farby. Na prednej strane tela je hrdzavohnedý, na chrbte tmavohnedý s čiernymi koncami pierok. Dĺžka tela okolo 70 cm. Rozpätie krídel 150 - 170 cm. Hlas je možné vypočuť tu, teritoriálny hlas predstavuje tlmené "bu".

Foto: Matt Hoskins

Rozšírenie
Vyskytuje sa v Európe, Ázii a v severnej Afrike. Je prispôsobivý, obýva rôzne biotopy od ihličnatých lesov po skalnaté púšte. Dôležitý je dostatok potravy a možností na hniezdenie. Obľubuje najmä skalnaté biotopy, často v lese. Dokáže vyhniezdiť i v blízkosti či priamo v ľudských sídlach.

Rozšírenie na Slovensku
Rozšírený v pohoriach, hojnejšie v pohoriach so skalnými stenami (skalné bralá, skaly v lese, lomy). V nížinách hniezdi ojedinele v hniezdach dravcov alebo medzi koreňmi stromov.

Rozmnožovanie
Stály, dospelé jedince ostávajú celý rok v teritóriu. Hniezdi najmä v skalných stenách (puklinách, výklenkoch). No obsadzuje i staré hniezda dravcov alebo hniezdi na zemi. Tok začína vo februári - marci. Hlas je charekteristický ako tlmené "hú", hlasy výrov si môžete prehrať tu. Vajcia znáša na holý podklad do vyhrabanej kotlinky. Veľkosť násady tvoria 2 - 3 vajcia. Doba začatia hniezdenia je rôzna a závisí od klimatických faktorov. V oblasti Slovenska a Českej republiky začína hniezdiť najčastejšie v marci. Sedenie na znáške trvá 34-36 dní. Na hniezde zotrvávajú 5-6 týždňov, potom sa rozliezajú do okolia. Letuschopné sú vo veku 9 týždňov od vyliahnutia. Rodičia ich naďalej kŕmia, nezávislosť od rodičov dosahujú medzi septembrom a novembrom.

Potrava
Potrava je značne variabilná, líši sa od dostupnosti v regióne a biotope. V strednej Európe lovia najčastejšie hraboše poľné, ježe, potkany. Z vtákov sú časté iné sovy a dravé vtáky, holuby, vrany.

Foto: Daniel Holton

Ochrana druhu
Patrí medzi neohrozené druhy vo svetovom meradle. Na Slovensku je chránený. Patrí medzi kritériové druhy pre vyhlasovanie Chránených vtáčích území (sieť NATURA 2000). Územia vyhlásené na zabezpečenie ochrany výra skalného na Slovensku - Horná Orava (kritériový druh), Malé Karpaty, Cerová vrchovina - Porimavie, Tribeč (významný druh - hniezdi viac ako 1% celoslovenskej populácie). Výr je ohrozený najmä rušením na hniezdiskách v čase sedenia na násade, 22 kV vedením, nelegálnym odstrelom, kolíziami s dopravnými prostriedkami. Ochrana pred fotografmi, turistami či hubármi v čase inkubácie by mala byť priorita v územiach vyhlásených na jeho ochranu. Ošetrovanie stĺpov vysokého napätia by malo byť vykonané prioritne v oblasti teritórií párov - v pohoriach i v ich blízkosti. Znižovanie prípadov nelegálnych zástrelov je možné len cez dôkladné prešetrenia zistených zástrelov a osvetovou činnosťou.