streda 11. decembra 2013

Sova obyčajná (Strix aluco)

Popis
Stredne veľká sova, krídla na konci okrúhle. Hlava je veľká. Údery krídel počas letu sú rýchle, počas lovu strieda aktívny let s plachtením nízko nad zemou. Oči sú čierne, sfarbenie tela od hrdzavohnedej po sivú. Perie na chrbtovej strane často s bielym perím vo forme bodiek. Chvost je relatívne krátky. Dĺžka tela približne 40 cm. Rozpätie krídel 90 - 100 cm. Hlas je možné vypočuť tu, teritoriálny hlas predstavuje v prepise "hu-huuuu", kontaktný hlas v prepise je "kuvik". Časté sú rôzne výkriky a škreky veľmi podobné ľudskému kriku.

Foto: Stefan Berndtsson

Rozšírenie
Vyskytuje sa v Európe a Ázii. Obýva najmä listnaté lesy, no vyskytuje sa i v zmiešaných, ihličnatých lesoch. Tiež obsadzuje i biotopy v blízkosti ľudských obydlí (parky, záhrady so starými stromami, staré sady, cintoríny) alebo priamo ľudské sídla (povaly, komíny). Vyžaduje staré stromy s dutinami na hniezdenie.

Foto: Sergey Yeliseev

Rozšírenie na Slovensku
Vyskytuje sa bežne po celom území s väčšími skupinami stromov. Vo väčšom počte sa vyskytuje v listnatých lesoch na nížinách (lužné lesy) a v stredných polohách (dubové a bukové lesy). Často odpočíva v dutinách stromov a skalných puklinách. Okrem lesného prostredia loví i na otvorených priestranstvách na okrajoch lesa, na lúkach a rúbaniskách. Vo vhodných biotopoch dosahuje hustotu osídlenia viac ako 1 pár/km2.

Rozmnožovanie
V teritóriu kde hniezdi sa zdržuje celý rok. Nemigruje. Tok začína ešte počas zimy (február), prejavuje sa tlieskaním krídel a hlasnými hlasovými prejavmi, možnosť prehrať tu. Vajcia znáša v priebehu februára až apríla priamo na dno dutiny či búdky. Vzácne hniezdi na zemi a v hniezdach dravcov. Vajcia sú biele, ich počet závisí od množstva potravy. Na vajciach sedí okolo 30 dní. Doba starostlivosti o mláďatá na hniezde je 27-35 dní. Ešte niekoľko týždňov sa zdržujú v teritóriu rodičov a pýtajú potravu od nich. Rodičia ich vyženú na konci leta až začiatkom jesene. Sovy lesné sa ozývajú počas celého roka, s vrcholom hlasovej aktivity v čase toku od polovice februára do apríla a počas jesene keď obhajujú teritórium najmä pred mladými sovami - od augusta do októbra. Častejšie ako teritoriálne húkanie sú kontaktné hlasy samca a samice "kuvik" a rôzne ďalšie hlasy pripomínajúce ľudské výkriky a stonanie.
Foto: Stefan Berndtsson

Potrava
Sova obyčajná loví najmä lesné hlodavce ako hrdziaky, ryšavky. No jej potrava výrazne kolíše v závislosti od biotopu kde žije. Potrava je z našich sov najpestrejšia, okrem hlodavcov obsahuje hmyzožravce, lesné spevavce, žaby a iné.

Ochrana druhu
Patrí medzi neohrozené druhy z celosvetového pohľadu, na Slovensku je chránená. Ochrana je zviazaná s ochranou biotopov. Mala by byť zameraná na ochranu starých stromov s dutinami. V husto obývaných oblastiach sú sovy častou obeťou kolízií s vozidlami na cestách. Obmedziť úmrtnosť na cestách môžeme inštaláciou búdok viac ako 1 km od ciest. Osvedčilo sa zníženie rýchlosti na cestách (pod 80 km/h) a vysádzanie hustých krovín po okrajoch ciest, ktoré nútia sovy lietať vo väčšej výške nad cestou.