utorok 18. apríla 2017

Poznáme ich podľa hlasu

Samec z Medených Hámrov - ako na odkaze
Je možné poznať jednotlivé sovy bez toho, aby sme použili krúžky? To je otázka, ktorá trápila viacerých ornitológov. Aby zistili ako to s identifikáciou jednotlivých sov je, nahrávali mnoho hodín sovie húkanie v teréne. Potom porovnávali jednotlivé slabiky v hlase medzi jedincami a dospeli k tomu, že u viacerých druhov vieme s vysokou pravdepodobnosťou určiť porovnávaním hlasov či sa jedná o toho istého jedinca alebo nie.

U sovy obyčajnej (Strix aluco) vieme rozpoznať jednotlivé samce podľa spektrogramu a niekedy aj pomocou sluchu ak je teritoriálne húkanie veľmi špecifické. Na tomto odkaze nájdete netradičný hlas samca z lokality Medené Hámre - Borinka. Dôraz na začiatku húkania je relatívne netradičný a umožňuje jednoduché určenie samca počas nasledujúcich nocí. Po analýze zvyšných záznamov sa ukázalo, že toto volanie je iba dočasné - samec sa ozval aj tradične bez "zvísknutia". Zrejme to súvisí so vzrušením, keďže často mu odpovedala aj samica. Ak podľa sluchu nevieme určiť či ide o toho istého jedinca, vtedy nám pomôže nahratie volania na diktafón alebo telefón (je potrebné byť blízo húkajúcemu samcovi). V programe umožňujúcom zobrazenie spektrogramu (napr. Audacity) potom porovnáme hlas s inými (napr. so záznamami z minulých rokov).

Načo nám to bude? Predovšetkým to môžeme využiť na sledovanie vplyvu prostredia na jedince a prípadne určiť miesta kde sa sovy často neobmieňajú - útočiská pre populácie sov.

Samec z Pohanskej (Malé Karpaty) - všimnite si inú prvú slabiku