pondelok 9. februára 2015

Sova dlhochvostá (Strix uralensis)

Popis
Veľká sova, krídla na konci okrúhle. Nápadný je dlhý chvost. Hlava je veľká s výraznými očnými diskami a tmavými očami, ktoré sú menšie ako u sovy lesnej. Zospodu je perie svetlé s vertikálnymi čiarkami. Sfarbenie je sivé. Zobák je žltkastý. Dĺžka tela je približne 50-62 cm. Váha tela je 500-1200 g. V závislosti od geografickej rasy. Hlas je možné vypočuť tu.

Foto: Lorenzo Magnis

Rozšírenie
Vyskytuje sa v Európe a Ázii. V Európe a Ázii obýva na severe ihličnaté lesy. V strednej Európe sú typickým útočišťom staré bukové lesy s čistinami a lúkami. Najväčšia časť populácie hniezdi v Rusku. V Európe je najväčšia populácia vo Fínsku - najmä vďaka búdkam.

Rozšírenie na Slovensku

Populácia na Slovensku sa odhaduje na 700-1000 párov. Hniezdi predovšetkým na východnom Slovensku v pohoriach, ale i nížinách. Postupne cez Karpaty preniká do západných oblastí Slovenska. Vyžaduje staré lesy (najmä bučiny) so stojacim mŕtvym drevom (pahýľe a stromy s veľkými dutinami). Alebo s hniezdami dravcov a búdkami. Cez zimu sa objavuje na nížinách i v blízkosti ľudských sídiel.

Foto: Tatiana Bulyonkova

Rozmnožovanie
Tok prebieha vo februári. Hniezdiť začína v priebehu marca. Počet vajec (3-6 ks) závisí od množstva potravy v danom roku. Vajcia sú guľaté a biele. Samica sedí na znáške 27-29 dní. Starostlivosť o mláďatá v hniezde trvá okolo 35 dní. Potom sú ešte dokrmované mimo hniezda. V blízkosti mláďat sú rodičia často veľmi agresívny a razantne útočia aj na človeka.
Potrava
Potravu tvoria najmä lesné hlodavce, v menšej miere sa živí tiež inými cicavcami a vtákmi. Loví ich spravidla sledovaním priestoru z vyvýšeného miesta. Loví najmä za súmraku a v noci.

Ochrana druhu
Je ohrozená najmä úbytkom vhodných hniezdnych biotopov. Predovšetkým nedostatkom stromov s veľkými dutinami, pahýľov a hniezd dravcov. Čiastočne sa dá tento problém riešiť búdkami, len je potreba brať do úvahy zvýšený tlak na menšie druhy sov. V oblastiach s vyššou hustotou osídlenia hrozia kolízie s motorovými vozidlami a stĺpmi vysokého napätia. Je tiež predmetom nelegálneho odstrelu.