utorok 10. februára 2015

Výrik lesný (Otus scops)

Popis
Malá sova, má relatívne dlhšie krídla. Let je vlnkovitý, podobný letu ďatla. Hlava je menšia s malými perovými uškami. Perie je pokryté mnohými vlnkami a čiarkami, zdiaľky vyzerá byť jednoliato hnedé. Je to naša druhá najmenšia sova, dĺžka tela je približne 16-20 cm. Váha tela je 60-135 g. Hlas je možné vypočuť tu. 
Rozšírenie
Vyskytuje sa v Európe, Ázii a severnej Afrike. Je sťahovavý, južné populácie populácie v južnej Európe sú prelietavé. Zimuje v Afrike. Obýva okraje lesov na nížinách a pahorkatinách, remízky, poľné lesy, lúky a pasienky s osamelými stromami, staré sady, záhrady a parky. V Európe hniezdi najmä v oblasti Stredomoria.


Rozšírenie na SlovenskuPopulácia na Slovensku sa odhaduje na 40-80 párov. Žije skryto, preto je populácia iba odhadovaná. Obýva najmä nížiny a pahorkatiny. Bežnejší je počas ťahu - kedy je výriky možné počuť z oblasti vegetácie pozdĺž vodných tokov či parkov. Najčastejšie je jeho výskyt známy z líniovej vegetácie pozdĺž vodných tokov, parkov a záhrad.

Rozmnožovanie
Prilieta k nám v apríli. Tok prebieha po prílete zo zimovísk od konca apríla. Hniezdiť začína v máji. Vajcia sú guľaté a biele v počte 2-5. Samica sedí na znáške 24-25 dní. Starostlivosť o mláďatá trvá 21-22 dní. Potom sú ešte dokrmované mimo hniezda. Rodina ostáva spolu až do augusta. V septembri odlieta na zimoviská do Afriky.


 
Potrava
Potravu tvorí najmä hmyz - kobylky chrobáky, červy a hlodavce. V menšej miere sa živí tiež inými drobnými cicavcami a spevavcami. Loví najmä za súmraku a v noci.

Ochrana druhu
Je ohrozený najmä úbytkom vhodných hniezdnych biotopov vplyvom intenzívneho poľnohospodárstva. Úbytkom pasienkov s roztrúsenými stromami, ničením líniovej vegetácie pozdĺž vodných tokov. Premenou starých sadov na sady s mladými stromami. Vysoké používanie insekticídov vplýva na úbytok hlavnej potravy - hmyzu. Ako ochranné opatrenie vie pomôcť vyvešiavanie búdok na miesta s výskytom výrika.